tisdag, april 09, 2013

 

En väg in i vården för ungdomar som mår dåligt

När landstingsfullmäktige i höstas beslutade om landstingsplan för 2013-2015 yrkade Alliansen på att utveckla en ny och bättre anpassad verksamhet för ungdomar, en Ungdomshälsa. Vi fick gehör för vårt yrkande och det blev inskrivet i planen att en Ungdomshälsa inrättas i vårt landsting. Vi har ännu inte hört något från landstingsmajoriteten om hur den nya Ungdomshälsan ska se ut. Därför har vi nu utvecklat ett eget förslag som vi idag presenterade vid pressträffar på tre platser i länet. 

Situationen för unga som mår dåligt måste förbättras. Det gäller särskilt gruppen som befinner sig mellan ungdomstid och vuxenliv (16-24 år). Det är nämligen ofta då som många livskriser inträffar. Ingången i vården är otydlig för ungdomarna. Vem kontaktar man? Lösningarna som landstinget hittills presenterat för ungdomarna är dessutom spretiga och ser olika ut beroende på var man bor. Det leder till att det finns brister i tillgängligheten och många ungdomar riskerar att inte få behandling i tid. Nu är det dags att ta tag i frågan på allvar och bryta handlingsförlamningen som rått från den rödgröna majoriteten.

De fyra allianspartierna anser att det under begreppet Ungdomshälsa ska finnas en väg in i vården för länets ungdomar. En ungdomarnas vårdguide ska ge dem hjälp att hitta rätt. Vi måste dessutom anpassa vägen in efter ungdomars verklighet. Vi tar därför initiativ till att skapa en särskild mobilapp för Ungdomshälsa. Vi ska alltså möta ungdomar där de själva finns, i deras verklighet och på deras villkor för att kunna erbjuda tidiga insatser. Ju tidigare insatserna sker desto större är möjligheten att behålla en god hälsa samtidigt som behovet att specialiserad psykiatrisk hjälp minskar. Verksamheten ska finnas i alla kommuner och ske i samverkan mellan landsting och kommuner. Det ska göras en gemensam bedömning. Både kommunen och landstinget ska bidra med sina resurser för att möta ungdomar. Nu är det dags att få alla verksamheter att dra åt samma håll. Vi ska bygga vidare på koncept som Unga Vuxna men nu måste vi skapa verksamheter som har legitimitet och accepteras av alla aktörer. Varje dag finns risken att vi missar en en ung människa som inte mår bra. Den risken kan och ska vi inte ta.Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]