torsdag, april 25, 2013

 

En nyttig påminnelse

För ett drygt år sedan anordnade lokala brukarorganisationer i Kalmar en studiedag för politiker om barn med flerfunktionshinder. Vi fick då följa med i vardagen och besöka olika verksamheter som dessa barn har behov av. Vi började i ett hem för att ta del av behovet av bostadsanpassning, hjälpmedel och assistans. Vi fortsatte till särskolan, habiliteringen och ett korttidsboende för avlastning. Jag slogs redan då av hur många verksamheter som är involverade för att vardagen för dessa barn och deras anhöriga ska fungera. Idag följdes mötet upp för att se vad som hänt sedan det mötet. Mycket lite har egentligen hänt för denna utsatta grupp så det blev en nyttig påminnelse. Vi var heller inte lika många politiker som idag var beredda att möta den bittra verkligheten som för ett år sedan.

Vid dagens möte betonades särskilt vikten av en ständig dialog med familjerna och brukarorganisationerna samt bättre samverkan mellan kommunerna, landstinget och försäkringskassan för att kunna ge bättre stöd till barn med flerfunktionshinder och deras anhöriga. Vi måste se helheten kring barnet och de anhöriga och undvika ständiga gränsdragningsfrågor. Den dagen landstinget och kommunerna slutar skylla på varandra kan ökar möjligheterna att erbjuda värdigt stöd och hjälp. Lösningarna måste vara mer individanpassade (gäller t ex hjälpmedel) och mindre utgå från myndigheternas förutsättningar och ofta stelbenta tolkningar av regelverk. Det krävs ett bättre bemötande i olika situationer då man som sista utväg tar kontakt för att få ytterligare insatser och barnet och anhöriga behöver en samordnare för att hitta rätt i den myndighetssafari som man ofta upplever sig vara ute på. Att hitta rätt instans och nivå tar nämligen ofta för mycket tid på bekostnad av att få mer tid med barnet. 

Det är många delar som måste fungera för att få barnet och de anhörigas vardag att fungera och som landstingspolitiker har jag en hemläxa att göra. Som jag tidigare nämnde måste hjälpmedlen bli mer individanpassade. Landstingets hjälpmedelsriktlinjer är anpassade efter vuxna och barnen är bortglömda. Därför måste dessa göras om. För ett och ett halvt år sedan skrev några föräldrar ett medborgarförslag om fritidshjälpmedel till barn med flerfunktionshinder. Förslaget som bl a innebar att man skulle starta en depå för fritidshjälpmedel blev en politisk långbänk och har fortfarande inte slutligt behandlats och det finns många förbättringsområden inom barnhabiliteringen. Det här håller förstås inte utan nu är det dags att gå från vackra ord till handling. 

Etiketter: , , , ,


Kommentarer:
Funktionshinder är inte samma sak som endast kropp utan det finns dom som har själsliga funktionshinder också. Jag hoppas du ser dessa likvärdigt.
 
Självklart gör jag det. Jag har under en längre tid slagits för en bättre psykiatri. Där finns mycket kvar att göra och det arbetet tänker jag fortsätta. Även här gäller det att se individen och att behoven inte ser likadana ut. Det handlar också om samverkan mellan landsting, kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]