tisdag, mars 05, 2013

 

Bristande samverkan drabbar brukarna på Nymålen

På Nymålen utanför Oskarshamn finns en verksamhet inom psykiatrisk rehabilitering. Där rehabiliteras personer med en psykiatrisk problembild genom att delta i arbetet med djur, skog och odling. Kalla det gärna för en sorts grön rehabilitering. Verksamheten är ett bra exempel på när landstingets behandlingsansvar kombineras med kommunens sysselsättningsansvar och var ett gott exempel på samverkan mellan landstinget och kommunen. Nu hotas verksamheten av nedläggning. I första hand är det Oskarshamns kommun som dragit sig ur men landstinget och den rödgröna politiska  majoriteten hängde snabbt på. En av anledningarna är att gården är i behov av underhåll och att man därför vill flytta verksamheten. Det handlar alltså om en flytt men i realiteten blir det en nedläggning eftersom tryggheten för de patienter som finns i verksamheten försvinner när flytten sker. Det tar nämligen lång tid att bygga upp den på nytt på en ny plats. Oron är nu stor bland brukarna och marken rycks bort under deras fötter.  Man kan säga att deras liv ställts på ända. Det som skrämmer mig allra mest är den totala avsaknaden på dialog med brukarna. Den rödgröna landstingsmajoriteten talar mycket om brukarinflytande men hur är det egentligen med delaktigheten och möjligheten att påverka för de berörda i det här fallet? Det har tydligen inte heller förts löpande samtal mellan landstinget och Oskarshamns kommun. Turerna kring Nymålen är tyvärr ett exempel på när dialogen mellan landstinget och en kommun fungerar som allra sämst och de stora förlorarna är brukarna.

Från Landstingsalliansens sida vill vi bygga vidare på verksamheten där den finns nu - det är bäst både för brukarna och personalen. Allt finns redan på Nymålen och brukarna vill vara kvar liksom personalen i en verksamhet där "lönsamheten" är stor. Det har flera utvärderingar visat. Hade dialogen skötts bättre och tidigare i processen så borde det gått att hitta en gemensam lösning. Det är sent nu men min förhoppning är att det fortfarande går. Hur som helst finns det mycket att lära av turerna kring Nymålen.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]