torsdag, mars 07, 2013

 

Bra exempel på samverkan i Mönsterås

Igår besökte jag Mönsterås. Jag inledde med ett besök på kommunens Individ- och omsorgsförvaltning för samtal kring ungdomars psykiska hälsa. Under hösten och vintern har jag besökt ett flertal av länets kommuner under hösten och vintern för att få en bild av hur länets unga mår. Bilden jag får är rätt samstämmig och Mönsterås är inget undantag. Antalet barn och unga med psykisk ohälsa ökar något men framför allt är problemen för de som drabbas mer komplicerade. Det handlar t ex om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ett ökat inslag av självskadebeteende.

För att komma åt problemen behövs en förbättrad samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Det kan handla om kommunernas elevhälsa och socialtjänst och landstingets barn- och ungdomspsykiatri. Redan nu finns fungerande samverkan på ungdomsmottagningarna i länets kommuner men mer måste göras. Tidig upptäckt och snabba insatser är avgörande. Här har t ex landstingets barnhälsovård en viktig uppgift. Det finns fortfarande förbättringsområden inom samverkan mellan landstinget och kommunerna och nu gäller det att hitta en tydlig väg in för de barn och ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp.

I Mönsterås fungerar dock samverkan bättre än på många andra håll. Där finns en grupp med tre rektorer, kurator, socialsekreterare och psykolog som träffas varje månad för att diskutera gemensamma insatser på ett tidigt stadium. Vad jag förstår arbetar man inte så strukturerat på något annat håll i länet. Det goda exempel på samverkan som finns i Mönsterås ser jag gärna att fler kommuner tar efter och lär sig av. 

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]