torsdag, mars 28, 2013

 

Äntligen - en seger för brukarna.

Äntligen kom till slut beskedet. Det blev en seger för brukarna på Nymålen. Landstingets vänstermajoritet böjde sig till slut för den starka opinionen som inte vill avveckla den psykiatriska rehabiliteringsverksamheten på Nymålen utanför Oskarshamn. Det tog lång tid för Linda Fleetwood och de övriga i vänstermajoriteten att ändra uppfattning. Utan en stark opinion hade man fullföljt beslutet om avveckling som togs över huvudet på brukarna på Nymålen. Jag hoppas att Fleetwood & Co har lärt sig en sak. Ta reda på fakta nästa innan ni sätter ner foten och fattar beslut nästa gång. För en dialog tidigt med de berörda. Nu skapades onödig oro hos patienter som behöver en sak mer än något annat - trygghet!!

Här och här kan ni läsa och lyssna mer om beslutet kring Nymålen. Men visst är det lite magstarkt att hon nu vill ha liknande verksamheter. Alldeles nyligen ville hon ju lägga ner den.


Etiketter: , ,


fredag, mars 15, 2013

 

Nu krävs tydliga besked från landstinget


Igår öppnades möjligheten för en fortsättning av den psykiatriska rehabiliteringsverksamheten på Nymålen utanför Oskarshamn. Socialnämnden i Oskarshamns kommun ändrade nämligen sitt tidigare beslut och tillskjuter på nytt de tidigare indragna 400 000 kr för fortsatt drift av verksamheten. Nu har alltså kommunen svängt och ansvaret ligger tungt hos vänstermajoriteten med ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) i spetsen. Tyvärr ger hon inte de tydliga besked som behövs utan oron och osäkerheten finns kvar hos de berörda. Det bygger jag framför allt på den senaste tidens motstridiga besked i länets tidningar - Nyheterna och OskarshamnsTidningen. En lösning finns inom räckhåll men då krävs det alltså klara besked från Fleetwood m fl. 
 
Landstingsalliansen har tydligt sagt nej till en nedläggning av Nymålen och flytt av verksamheten till en annan plats. Vi vill istället utveckla verksamheten på den plats den finns. På Nymålen finns redan allt, framför allt tryggheten som skulle försämras rejält om man flyttade en verksamhet som enligt alla fungerar väl. Vi har också kritiserat den bristande dialogen mellan landstinget och Oskarshamns kommun men också den med berörda patienter på Nymålen. Det finns mycket att lära av hur den här frågan skötts. Alla patienter måste ha rätt att känna delaktighet och ha möjlighet att påverka, de gäller särskilt de mest sköra människorna som behöver särskilt stöd och hjälp. Här har man blivit överkörda och samtalen har förts över huvudena på dessa människor.  Nu vädjar jag till landstingsmajoriteten att tänka om. Nymålen går att rädda! Den chansen måste vi ta. På nytt vädjar jag till landstingsmajoriteten att tänka om. Tänk på brukarna och lägg prestigen åt sidan.

Etiketter: , ,


torsdag, mars 07, 2013

 

Bra exempel på samverkan i Mönsterås

Igår besökte jag Mönsterås. Jag inledde med ett besök på kommunens Individ- och omsorgsförvaltning för samtal kring ungdomars psykiska hälsa. Under hösten och vintern har jag besökt ett flertal av länets kommuner under hösten och vintern för att få en bild av hur länets unga mår. Bilden jag får är rätt samstämmig och Mönsterås är inget undantag. Antalet barn och unga med psykisk ohälsa ökar något men framför allt är problemen för de som drabbas mer komplicerade. Det handlar t ex om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ett ökat inslag av självskadebeteende.

För att komma åt problemen behövs en förbättrad samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Det kan handla om kommunernas elevhälsa och socialtjänst och landstingets barn- och ungdomspsykiatri. Redan nu finns fungerande samverkan på ungdomsmottagningarna i länets kommuner men mer måste göras. Tidig upptäckt och snabba insatser är avgörande. Här har t ex landstingets barnhälsovård en viktig uppgift. Det finns fortfarande förbättringsområden inom samverkan mellan landstinget och kommunerna och nu gäller det att hitta en tydlig väg in för de barn och ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp.

I Mönsterås fungerar dock samverkan bättre än på många andra håll. Där finns en grupp med tre rektorer, kurator, socialsekreterare och psykolog som träffas varje månad för att diskutera gemensamma insatser på ett tidigt stadium. Vad jag förstår arbetar man inte så strukturerat på något annat håll i länet. Det goda exempel på samverkan som finns i Mönsterås ser jag gärna att fler kommuner tar efter och lär sig av. 

Etiketter: , ,


tisdag, mars 05, 2013

 

Bristande samverkan drabbar brukarna på Nymålen

På Nymålen utanför Oskarshamn finns en verksamhet inom psykiatrisk rehabilitering. Där rehabiliteras personer med en psykiatrisk problembild genom att delta i arbetet med djur, skog och odling. Kalla det gärna för en sorts grön rehabilitering. Verksamheten är ett bra exempel på när landstingets behandlingsansvar kombineras med kommunens sysselsättningsansvar och var ett gott exempel på samverkan mellan landstinget och kommunen. Nu hotas verksamheten av nedläggning. I första hand är det Oskarshamns kommun som dragit sig ur men landstinget och den rödgröna politiska  majoriteten hängde snabbt på. En av anledningarna är att gården är i behov av underhåll och att man därför vill flytta verksamheten. Det handlar alltså om en flytt men i realiteten blir det en nedläggning eftersom tryggheten för de patienter som finns i verksamheten försvinner när flytten sker. Det tar nämligen lång tid att bygga upp den på nytt på en ny plats. Oron är nu stor bland brukarna och marken rycks bort under deras fötter.  Man kan säga att deras liv ställts på ända. Det som skrämmer mig allra mest är den totala avsaknaden på dialog med brukarna. Den rödgröna landstingsmajoriteten talar mycket om brukarinflytande men hur är det egentligen med delaktigheten och möjligheten att påverka för de berörda i det här fallet? Det har tydligen inte heller förts löpande samtal mellan landstinget och Oskarshamns kommun. Turerna kring Nymålen är tyvärr ett exempel på när dialogen mellan landstinget och en kommun fungerar som allra sämst och de stora förlorarna är brukarna.

Från Landstingsalliansens sida vill vi bygga vidare på verksamheten där den finns nu - det är bäst både för brukarna och personalen. Allt finns redan på Nymålen och brukarna vill vara kvar liksom personalen i en verksamhet där "lönsamheten" är stor. Det har flera utvärderingar visat. Hade dialogen skötts bättre och tidigare i processen så borde det gått att hitta en gemensam lösning. Det är sent nu men min förhoppning är att det fortfarande går. Hur som helst finns det mycket att lära av turerna kring Nymålen.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]