söndag, februari 17, 2013

 

Bra exempel på tidiga insatser

I veckan fortsatte min kommunresa kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Den här gången var Nybro på tur och jag träffade representanter för både elevhälsa och individ- och familjeförvaltningen. Alla var vi rörande överens om vikten av tidiga och förebyggande insatser på alla plan för att minska ohälsa i framtiden. På nytt framkom också kritik på samverkan mellan kommunerna och landstinget där ansvarsgränserna ofta är otydliga och där det ständigt uppstår diskussioner om vem som ska göra vad. Så får det självklart inte vara!

Som avslutning fick jag ett utmärkt exempel på en effektiv och tidig insats. Det handlar om den föräldrautbildning som bedrivs i form av bokcirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Vid ca nio månaders ålder efter en tid i barnahälsovården erbjuds föräldrarna att vara med i bokcirklar och de flesta nappar på erbjudandet. I cirklarna väljer man tillsammans en bok som man träffas och diskuterar kring. Bokcirkeln fungerar man som ett stöd i föräldrarollen och de svårigheter som finns. Man hjälper varandra i vardagen och de frågeställningar man ställs inför. Studiecirklarna kan ta upp ämnen som mat, sömn, relationer, mindfulness, trotsålder m m . Under 2012 bedrevs ca 100 studiecirklar som nådde 500-600 föräldrar bara i Nybro. Kommunen bekostar materialet för cirklarna och jag är övertygad att kostnaden tjänas in mångfalt och i praktiken är en av Nybro kommuns viktigaste framtidsinvesteringar. Verksamheten är ett föredöme och borde definitivt spridas till hela länet. Bra jobbat!!

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]