tisdag, februari 12, 2013

 

Bättre gränsdragning mellan politik och verksamhet

Ofta blir vi inom politiken anklagade för att lägga oss i detaljfrågor som istället ska skötas av verksamheten. Gränsdragningen av var ansvaret ligger kan ofta vara svår att göra. Kortfattat handlar det om att politiken ska sköta VAD som ska göras med verksamheterna bestämmer HUR det ska utföras. Särskilt inom hälso- och sjukvården vore det förödande att som politiker luras in i för många hur-frågor. I samband med dagens sammanträde med landstingets personaldelegation fick vi ett nytt exempel på att det kan vara svårt att skilja på rollerna. Det handlar om var beslutet tas i så kallade konverteringsärenden. Ibland ser verksamheten ett behov av konvertera eller omvandla en tjänst från t ex undersköterska till sjuksköterska, men det kan även beröra andra yrkesgrupper. Anledningen kan vara att en vårdavdelning ser behov av en annan kompetens i verksamheten. Normalt löses dessa konverteringar i MBL-förhandlingar (§ 11 och 14) mellan verksamhetsledning och berörd facklig organisation men i vissa fall går det inte att nå en överenskommelse. I de fallen har personaldelegationens presidium (två politiker) fått avgöra frågan likt en skiljedomstol. Detta är självklart fullständigt orimligt. På vilket sätt skulle politikerna sitta inne med bättre kunskaper än de som finns i verksamheten? Detta sker heller inte i de flesta andra landsting där man insett att politiken vare sig bör eller eller ska hantera frågorna. Det ligger nämligen utanför vår kompetens. Trots det beslutade idag den rödgröna majoriteten att rådande praxis ska fortsätta. Som vice ordförande i Personaldelegationen kan jag bara beklaga hanteringen och att den rödgröna majoriteten inte inser komplikationen. Det är trist men heller inte oväntat - makt handlar ju tydligen om att ha kontroll!

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]