söndag, februari 17, 2013

 

Bra exempel på tidiga insatser

I veckan fortsatte min kommunresa kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Den här gången var Nybro på tur och jag träffade representanter för både elevhälsa och individ- och familjeförvaltningen. Alla var vi rörande överens om vikten av tidiga och förebyggande insatser på alla plan för att minska ohälsa i framtiden. På nytt framkom också kritik på samverkan mellan kommunerna och landstinget där ansvarsgränserna ofta är otydliga och där det ständigt uppstår diskussioner om vem som ska göra vad. Så får det självklart inte vara!

Som avslutning fick jag ett utmärkt exempel på en effektiv och tidig insats. Det handlar om den föräldrautbildning som bedrivs i form av bokcirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Vid ca nio månaders ålder efter en tid i barnahälsovården erbjuds föräldrarna att vara med i bokcirklar och de flesta nappar på erbjudandet. I cirklarna väljer man tillsammans en bok som man träffas och diskuterar kring. Bokcirkeln fungerar man som ett stöd i föräldrarollen och de svårigheter som finns. Man hjälper varandra i vardagen och de frågeställningar man ställs inför. Studiecirklarna kan ta upp ämnen som mat, sömn, relationer, mindfulness, trotsålder m m . Under 2012 bedrevs ca 100 studiecirklar som nådde 500-600 föräldrar bara i Nybro. Kommunen bekostar materialet för cirklarna och jag är övertygad att kostnaden tjänas in mångfalt och i praktiken är en av Nybro kommuns viktigaste framtidsinvesteringar. Verksamheten är ett föredöme och borde definitivt spridas till hela länet. Bra jobbat!!

Etiketter: , ,


tisdag, februari 12, 2013

 

Bättre gränsdragning mellan politik och verksamhet

Ofta blir vi inom politiken anklagade för att lägga oss i detaljfrågor som istället ska skötas av verksamheten. Gränsdragningen av var ansvaret ligger kan ofta vara svår att göra. Kortfattat handlar det om att politiken ska sköta VAD som ska göras med verksamheterna bestämmer HUR det ska utföras. Särskilt inom hälso- och sjukvården vore det förödande att som politiker luras in i för många hur-frågor. I samband med dagens sammanträde med landstingets personaldelegation fick vi ett nytt exempel på att det kan vara svårt att skilja på rollerna. Det handlar om var beslutet tas i så kallade konverteringsärenden. Ibland ser verksamheten ett behov av konvertera eller omvandla en tjänst från t ex undersköterska till sjuksköterska, men det kan även beröra andra yrkesgrupper. Anledningen kan vara att en vårdavdelning ser behov av en annan kompetens i verksamheten. Normalt löses dessa konverteringar i MBL-förhandlingar (§ 11 och 14) mellan verksamhetsledning och berörd facklig organisation men i vissa fall går det inte att nå en överenskommelse. I de fallen har personaldelegationens presidium (två politiker) fått avgöra frågan likt en skiljedomstol. Detta är självklart fullständigt orimligt. På vilket sätt skulle politikerna sitta inne med bättre kunskaper än de som finns i verksamheten? Detta sker heller inte i de flesta andra landsting där man insett att politiken vare sig bör eller eller ska hantera frågorna. Det ligger nämligen utanför vår kompetens. Trots det beslutade idag den rödgröna majoriteten att rådande praxis ska fortsätta. Som vice ordförande i Personaldelegationen kan jag bara beklaga hanteringen och att den rödgröna majoriteten inte inser komplikationen. Det är trist men heller inte oväntat - makt handlar ju tydligen om att ha kontroll!

Etiketter: ,


 

Nu krävs tydliga besked om Unga VuxnaPå nytt florerar rykten om att samtalsmottagningen för Unga Vuxna (16-24 år) i Västervik är hotad. Landstingets psykiatriförvaltning har vid flera tillfällen haft problem att bemanna mottagningen. Så sent som sommaren 2011 talades det om en nedläggning. Efter stark kritik från Allianspartierna i landstinget och Västerviks kommun löstes frågan, men tydligen bara kortsiktigt sikt. Enligt uppgift till Västerviks kommun vill landstingets psykiatri nu dra in sin del av bemanningen. Därmed skulle samverkan mellan landstinget och Västerviks kommun falla och mottagningen riskera att stängas redan i mars. Verksamheten i Västervik var länge ett föredöme, med flest besökare av alla mottagningar i Kalmar län. Men på senare år har verksamheten behandlats styvmoderligt. Istället diskuteras en ny gemensam modell kallad Ungdomshälsa. Men hur modellen i så fall slutligen ska se ut är inte klart.

Vi kan inte i väntan på en annan lösning överge våra yngre som befinner sig i en avgörande del av livet och som i framtiden riskerar än större psykisk ohälsa. Vi har inte råd att riva ner något så länge det inte finns fullgoda alternativ som ersätter. Nu måste den rödgröna landstingsmajoriteten och psykiatriförvaltningen sätta ner foten och lämna klara besked. Patienter och personal kan inte leva i ständig oro. En avveckling av Unga Vuxna i Västervik just nu vore det samma som att skicka signalen ”vi bryr oss inte”. Det kommer i alla fall inte jag att medverka till. Vi har i vart fall inte råd att sätta Västerviks ungdomar i väntrummet.

Etiketter: , ,


söndag, februari 10, 2013

 

Sossarna enda vinnaren på Kalmars politiska härdsmälta

För mig kom ändå Centerpartiets ja till ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som en överraskning. Jag trodde inte riktigt att partiets medlemmar till sist så klart skulle säga ja till sossarnas invit. Maktbegäret hos vissa inflytelserika centerpartister blev tydligen ändå för stort och då kan den ideologiska övertygelsen tydligen komma i andra hand. I det här fallet har det säkert också handlat om personkemi. Anders Andersson och Johan Persson har alltid kommit väl överens personligen. Det är ingen hemlighet. Liknande fall finns ju på andra håll i länet där nya majoriteter bildats mellan andra partier över blockgränserna. Gemensamt är att det hänger ihop med personrelationer som fungerar bra. Det är dock en skrämmande utveckling att detta styr vardagspolitiken mer än vad partierna egentligen står för och det får fungera som en väckarklocka för oss alla. Odlar vi goda relationer till varandra och har det kul på det personliga planet så fungerar ofta även resten. Där har vi många en del att jobba på. Som jämförelse kan vi titta på hur vi vårdar allianssamarbetet i landstinget. Det jobbar vi med varje dag och det är också ett samarbete som fungerar. Vi har våra egna ansvarsområden där vi kan profilera oss samtidigt som vi tillsammans får styrka i argumentationen.

Det finns bara en segrare i den politiska härdsmältan i Kalmar och det är förstås Johan Persson och Socialdemokraterna. Han har nu på ett skickligt sätt lyckats splittra två allianspartier (moderaterna och centerpartiet) och därigenom lyckats försvåra ett allianssamarbete inför nästa års val. Konstigt nog verkar ingen ha genomskådat hans strategi utan helt ramlat i hans fälla. Det ska bli spännande att se hur hans nya majoritet (S, C och V) ska fungera i praktiken men hur det än går så står han där som vinnare. Samarbetet kommer i vart fall att vara en prövning för de två minsta partierna som sällan brukar bli vinnare i liknande förhållanden. Socialdemokraterna är störst och kommer att diktera villkoren. Nu har man två partier att luta sig mot och kan ändå klara av att hålla majoriteten. Den som ställer för stora krav ryker för man har ju hela tiden ett alternativ kvar. Skickligt Persson! Minns bara hur det gick för Miljöpartiet i Kalmar? Både Centerpartiet och Vänsterpartiet lär få bekymmer i ett så ideologiskt brett samarbete. Hur kommer det att påverka medlemmarna och väljarna fram över? Hur kommer t ex den nya majoritetens syn på valfrihet i omsorgen att se ut? Vilket ben kommer sossarna i praktiken att luta sig mot? Vilket parti kommer att vara huvudalternativet och vilket kommer att kunna väljas bort längs vägen? Bara Socialdemokraterna i Kalmar har svaret på den frågan.

Etiketter: , , ,


onsdag, februari 06, 2013

 

Fyrkantig rödgrön majoritet

Idag behandlade landstingsstyrelsen den skrivelse som ett antal pensionärsorganisationer i norra Oskarshamns kommun skrivit. I den framförs en stor oro för att landstingets distriktssköterskeverksamhet på senare år centrerats till hälsocentralerna inne i Oskarshamn. Ett besök för patienter boende i den norra kommundelen kan innebära resor på flera mil för kontroll av blodtryck, enklare provtagningar och omläggning eller byte av bandage. Är det rimligt? Pensionärsorganisationernas önskemål är att ytterområdena får tillgång till en mobil sjuksköterska. Det måste vara bättre att en eller några personer kör bil till patienterna än att många patienter får köra långt till vården menar man.

I det svar som den rödgröna majoriteten skrivit avvisas organisationernas önskemål helt. Vänstermajoriteten visar en tydlig ovilja att se problemet och den lösning som man i skrivelsen föreslår. Istället sätter man upp hinder i form av hemsjukvårdsväxlingen från 2008 och den senare beslutade Hälsovalsmodellen. Pensionärsorganisationernas förslag är enligt min mening bra och visar på ett nytänk som borde provas. Idén bygger på samverkan mellan landstinget och Oskarshamns kommun där man tillsammans skapar en nära och patientfokuserad vård med stor trygghet. Vänstermajoriteten väljer av ren ovilja att se hindren istället för möjligheterna och fastnar i ett strukturtänk där organisationen (landstinget) sätts främst och patienten i andra hand. Man fortsätter den inslagna vägen med satsning på en centraliserad vård som hamnar allt längre från medborgaren. Glappet mellan landstingets primärvård och kommunens hemsjukvård blir allt längre och patienten hamnar i kläm.

Landstingsalliansen ville i sitt svar till organisationerna peka på möjligheterna att skapa filialer till hälsocentralerna utanför tätorterna. Men vi är också beredda att inleda projekt tillsammans med intresserade kommuner för att utveckla nya lösningar där vi använder gemensamma resurser och ny teknik för att utveckla en fungerande vårdservice även på mindre orter. Idag fick vi dock tydliga tecken på att den rödgröna landstingsmajoriteten inte är intresserad av en sådan utveckling. Enligt dem är den enda vägen en fortsatt centralisering där patienterna hålls på behörigt avstånd. Trist!

Här kan du läsa artiklar från gårdagens pressträff då vi presenterade vårt förslag till svar på pensionärsorganisationernas skrivelse - Östra Småland/Nyheterna och Barometern-OT.

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]