torsdag, januari 17, 2013

 

Landstinget behöver barnneurologer

Så fort jag kan är jag ute på besök i landstingets olika verksamheter. Igår besökte jag barnhabiliteringen vid Länssjukhuset i Kalmar. Inom verksamheten behandlas barn med oftast medfödda funktionsnedsättningar som inte går att bota men det kan även handla om förvärvade hjärnskador. Habilitieringen har inga egna läkare däremot t ex sjukgymnaster, terapeuter och psykologer som jobbar i team kring barnet och dess familj. Just nu berörs ca 350 familjer i södra länsdelen av verksamheten. Det handlar till stora delar om att stötta den utsatta familjen med de framsteg som ändå kan göras även om det aldrig går att nå en hundraprocentig funktion. De läkare som används kommer från barnkliniken men det finns ett stort bekymmer och det handlar om bristen på barnneurologer som är en nyckelgrupp för dessa utsatta barn. Just nu finns det ingen barneurolog i vårt landsting vilket förstås innebär en stark begränsning av vården. Överhuvudtaget finns det en brist på neurologer men vi får inte nöja oss med det. Jag tänker därför lyfta frågan i landstingets personaldelegation för att se hur vi kan göra vården än bättre för den utsatta gruppen barn som har en livslång funktionsnedsättning ofta med någon form av neurologisk komplikation. Landstinget behöver barnneurologer. Det finns även några utvecklade kvalitetsregister som gör att vården kan jämföras och utvecklas även om de inte är så många som inom övrig somatisk vård. Forskningen kring sjukdomarna börjar nu öka och det är ett steg för att förbättra kunskapen om diagnos och behandling. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Alla barn i alla situationer är lika mycket värda och har samma rätt till god vård och behandling. Det är en grundsten i ett samhäller som bygger på humanistiska värderingar.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]