fredag, januari 11, 2013

 

Inga pengar till Kalmar län

I en debattartikel i dagens Barometern-OT beskriver den rödgröna majoritietens fyra landstingsråd vägen till den säkraste sjukvården i landet. Psykiatrin nämns inte specifikt en enda gång - det förstår jag. Inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fördelas 350 miljoner kronor till de landsting och kommuner som gör riktade insatser inom området psykisk ohälsa under 2012. Landstinget och kommunerna i Kalmar län får inte en krona utifrån de fyra uppsatta prestationsmålen eftersom man inte uppfyller vissa uppsatta grundkrav. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen. Kalmar län är tillsammans med Norrbotten de enda län som helt missar pengar eftersom man inte klarar ett av två uppsatta grundkrav. I Kalmar läns fall saknas det ett beslut som tydliggör ansvarsfördelningen inom och mellan kommunerna och landstinget när det gäller insatser för att barn och unga som lider av, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Det är minst sagt pinsamt! Eftersom Kalmar län inte klarar detta grundkrav kan vi heller inte få del av pengarna även om vi skulle klara något av prestationsmålen. Det gör annars Kalmar och Torsås kommun i några fall.

Hur mycket pengar som vi går miste om är oklart men beräknat efter befolkningsunderlag handlar det totalt sett om ca 9 miljoner kronor. Men ytterst handlar det förstås om det stöd som våra patienter inom psykiatrin går miste om. Ökade resurser hade förbättrat möjligheterna att få hjälp. När det gäller de olika prestationsmålen så är det också intressant att Kalmar län är sämst i landet med att rapportera till något av de fyra utvalda kvalitetsregister som finns inom psykiatrin. I vårt landsting är det bara 26,1 % av våra vårdenheter som gjort minst en registrering. Det ska jämföras med de fem topplänen där rapporteringen ligger på över 90 %. Grundtanken med kvalitetsregistren är att oavsett vem som tillhandahåller vård så behöver man följa upp sina resultat, följa dem över tid och jämföra med andra liknande verksamheter. Det är i grunden frågan om ett patientsäkerhetsarbete. Någon beskrivning av denna brist finns inte i ovan nämnda debattartikel och vem är egentligen förvånad?

Nu måste det tas krafttag för att förbättra samverkan mellan landstinget och länets kommuner. I det här fallet har landstinget och kommunerna missat pengar men framför allt inte gjort det arbete som kan ge våra medborgare en bättre vård och behandling. 

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]