torsdag, december 13, 2012

 

Två nya miljoner är mer än en gammal

I Östra Småland (ej på nätet) säger socialdemokraten Yvonne Hagberg, ordförande i landstingets personaldelegation, att hon inte känner igen sig i kritiken att landstinget satsar för lite på utbildning av specialistsjuksköterskor. Den rödgröna majoritetens ”satsning” bestod i att 1 miljon kronor omfördelades från andra kostnader inom personalenheten. Alliansen och Folkpartiet ville istället tillskjuta nya pengar som inte går ut över någon annan verksamhet. Det finns därför en avsevärd skillnad i Hagbergs och min beskrivning av vad som är en satsning. 

De centrala resurser som funnits för arbetsgivarfinansierad utbildning räckte inte till för att möta de behov som fanns under 2012. Även under de kommande åren bedömer verksamheterna att behoven för utbildning av specialistsjuksköterskor kommer att vara stort. Vi står inför ett generationsskifte i och med de stora pensionsavgångarna i landstinget samtidigt som verksamhetens utveckling kommer att ställa nya krav på ökad specialistkompetens. För att möta framtiden är det bättre att satsa två nya miljoner som vi i Alliansen vill istället för att omprioritera en gammal som majoriteten och Hagberg gör.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]