torsdag, december 13, 2012

 

Kortsiktig personalpolitik från rödgröna

Vid landstingsfullmäktige för två veckor fick Alliansens nej till en satsning på ytterligare 2 miljoner kronor på arbetsgivarfinansierad utbildning av specialistsjuksköterskor. Istället ville majoritetens omprioritera bland de resurser som redan finns till förfogande inom landstingets personalavdelning. Resultatet av personaldelegationens möte blev att 1 miljon kronor kunde omfördelas till arbetsgivarfinansierad utbildning. Några extra resurser blev det dock inte.

Det är mycket olyckligt att majoriteten inte lyssnade på Alliansens förslag. Då hade vi haft helt nya pengar att satsa. De resurser som nu omfördelas behövs också eftersom landstinget inom några år kan stå inför stora rekryteringsproblem och riskerar att tappa mycket kompetens.

I Kalmar län råder liksom i övriga riket brist på specialistutbildade sjuksköterskor. På sikt kommer bristen att skapa stora problem i hälso- och sjukvården. Vården behöver fler sjuksköterskor med specialistutbildning för att kunna möta framtidens behov, och arbetsgivarfinansierad utbildning är ett sätt att öka attraktiviteten för utbildningen. Landstinget har totalt haft ett anslag för arbetsgivarfinansierad utbildning på 7 miljoner kronor men det behövs mer pengar.

Under en femårsperiod kommer var sjätte medarbetare i landstinget att gå i pension. Det kommer att ställa stora krav på aktiva rekryteringsåtgärder och en god personalförsörjning. Därför måste landstinget satsa. I det långa loppet kommer nämligen patienterna i landstinget att tjäna på landstingets investeringar i kompetens och personal. Det är en ståndpunkt vi från allianspartiernas sida varit mycket tydliga med.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]