måndag, december 31, 2012

 

GOTT NYTT ÅR!!!Ett oskrivet blad ligger framför oss. För vissa kan det nya året vara skrämmande: Man vet vad man har men inte vad man får. Andra ser möjligheterna i det blanka pappret som vi faktiskt till stor del kan påverka innehållet på. Visst påverkas vi av slumpen och tillfälligheter men till stora delar kan vi själva ändå påverka vad som händer, resten får vi förhålla oss till så gott vi kan och så gott det går. I idrottssammanhang pratar man ofta om att det är viktigt med en bra start. Loppet 2013 innebär inte storvulna löften som ofta är omöjliga att hålla utan små förändringar som samverkar och tillsammans kan ge något betydligt bättre. Det är de små stegen som räknas särskilt om man tar dem i rätt riktning.

Så här på årets sista dag vill jag önska er alla ett riktigt Gott Nytt År! Nu försöker vi göra det till det bästa någonsin! Det förtjänar vi!

Etiketter:


söndag, december 23, 2012

 

God Jul!


Det har blivit dags att önska er alla en riktigt God Jul. Bloggandet har minskat något i år men det är bara att ta nya tag inför nästa år och försöka bättra sig. Jag ska försöka ta ledigt över helgerna men att lova det vore förstås farligt. Det känns som ledigheten behövs mer än någonsin i år. Den sista politiska insatsen före jul blev en debattartikel i Barometern-OT om den alltid lika infekterade diskussionen om vem som ska utföra våra välfärdstjänster, i det här fallet inom öppenvårdspsykiatrin. För min del är svaret glasklart. Medborgaren ska ha valfrihet och det är inte politikerna som ska vara förmyndare och bestämma vad som passar den enskilde bäst, det gäller särskilt när det offentliga inte klarar att leverera vård i tid. Det har gått mycket prestige och låsningar i debatten som mer handlar om välfärdens vinster än nyttan för den enskilde. Valfriheten får inte bara gälla när det offentliga inte klarar det behov som finns. Valfrihet är ingen nödlösning!

Till sist - en riktigt God Jul och tänk på att visa varandra omtanke och kärlek. Nu ska jag återgå till förberedelserna inför lilljulafton. Var rädda om varandra!

Etiketter: , ,


måndag, december 17, 2012

 

Ska Kalmar län styras från Växjö?

Den statliga utredaren Mats Sjöstrand föreslår en sammanslagning av länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län där Växjö skulle bli sätesort (residensstad). Totalt föreslås 21 länsstyrelser bli 11 och antalet landshövdingar därmed bli lika många. Min personliga åsikt är att länsstyrelserna endast ska vara statliga tillsyningsmyndigheter utan ansvar för utvecklingsfrågor. Modellen där tjänstemannaledda länsstyrelser skulle överta ansvaret för den regionala utvecklingen är jag mycket kritisk till. Ansvaret för regional utveckling måste ligga hos de folkvalda och så nära medborgarna som möjligt. Personligen tycker jag att länsstyrelser och landshövdingar tillhör det förgångna och lika lite som monarkin kännetecknar en fungerande demokrati. Vad som nu händer i regionfrågan är oklart? Antingen får beskeden idag frågan att ta ny fart eller så kommer luften helt att gå ur. Jag tror att Sjöstrands utredning kommer att ha mycket små chanser att överleva en riksdagsbehandling och därför blir ett tomt slag i luften.


Etiketter: , ,


torsdag, december 13, 2012

 

Två nya miljoner är mer än en gammal

I Östra Småland (ej på nätet) säger socialdemokraten Yvonne Hagberg, ordförande i landstingets personaldelegation, att hon inte känner igen sig i kritiken att landstinget satsar för lite på utbildning av specialistsjuksköterskor. Den rödgröna majoritetens ”satsning” bestod i att 1 miljon kronor omfördelades från andra kostnader inom personalenheten. Alliansen och Folkpartiet ville istället tillskjuta nya pengar som inte går ut över någon annan verksamhet. Det finns därför en avsevärd skillnad i Hagbergs och min beskrivning av vad som är en satsning. 

De centrala resurser som funnits för arbetsgivarfinansierad utbildning räckte inte till för att möta de behov som fanns under 2012. Även under de kommande åren bedömer verksamheterna att behoven för utbildning av specialistsjuksköterskor kommer att vara stort. Vi står inför ett generationsskifte i och med de stora pensionsavgångarna i landstinget samtidigt som verksamhetens utveckling kommer att ställa nya krav på ökad specialistkompetens. För att möta framtiden är det bättre att satsa två nya miljoner som vi i Alliansen vill istället för att omprioritera en gammal som majoriteten och Hagberg gör.

Etiketter: ,


 

Kortsiktig personalpolitik från rödgröna

Vid landstingsfullmäktige för två veckor fick Alliansens nej till en satsning på ytterligare 2 miljoner kronor på arbetsgivarfinansierad utbildning av specialistsjuksköterskor. Istället ville majoritetens omprioritera bland de resurser som redan finns till förfogande inom landstingets personalavdelning. Resultatet av personaldelegationens möte blev att 1 miljon kronor kunde omfördelas till arbetsgivarfinansierad utbildning. Några extra resurser blev det dock inte.

Det är mycket olyckligt att majoriteten inte lyssnade på Alliansens förslag. Då hade vi haft helt nya pengar att satsa. De resurser som nu omfördelas behövs också eftersom landstinget inom några år kan stå inför stora rekryteringsproblem och riskerar att tappa mycket kompetens.

I Kalmar län råder liksom i övriga riket brist på specialistutbildade sjuksköterskor. På sikt kommer bristen att skapa stora problem i hälso- och sjukvården. Vården behöver fler sjuksköterskor med specialistutbildning för att kunna möta framtidens behov, och arbetsgivarfinansierad utbildning är ett sätt att öka attraktiviteten för utbildningen. Landstinget har totalt haft ett anslag för arbetsgivarfinansierad utbildning på 7 miljoner kronor men det behövs mer pengar.

Under en femårsperiod kommer var sjätte medarbetare i landstinget att gå i pension. Det kommer att ställa stora krav på aktiva rekryteringsåtgärder och en god personalförsörjning. Därför måste landstinget satsa. I det långa loppet kommer nämligen patienterna i landstinget att tjäna på landstingets investeringar i kompetens och personal. Det är en ståndpunkt vi från allianspartiernas sida varit mycket tydliga med.

Etiketter: ,


fredag, december 07, 2012

 

En kväll i värme och gemenskap

                                                                                Foto: Emelie Elmes

Igår arrangerade Aktiv Fritid i Kalmar årets julkonsert- Som vanligt fanns kören Vox Communis på plats, i år med 74 sångare. Jag fick själv äran att sjunga några solostycken men jag måste erkänna att det var betydligt nervösare än att hålla ett anförande i landstingsfullmäktige. Det blev både en vers på Leonard Cohens Hallelujah och ett intro på Silverbells inför ca 500 personer i Kalmarsalen. Biggan Olsson med musiker framförde Elvislåtar i ett härligt tempo och visst infann det sig en hel del julstämning. Vi samlade även in pengar till Stadsmissionen i Kalmar dit även arrangemangets nettovinst gick. Det ska bli mycket spännande att se hur mycket pengar det blev. Förhoppningsvis kan vi bidra med att ge fler möjlighet att kunna få fira jul i gemenskap och värme i år. Man tänker onkeligen på hur bra man har det själv. I det läget får det gärna kosta lite nervositet och det faktum att man får bjuda lite på sig själv.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]