onsdag, november 14, 2012

 

Inga svar om besparingar

Den som hade förväntat sig svar om hur landstingets olika verksamheter ska spara 60 mkr nästa år blev besviken. För oss som var med på landstingsstyrelsen när budgeten behandlades igår var inte de uteblivna svaren oväntade. Som rödgrön majoritet har man helt enkelt inga svar att ge. Ansvaret överlämnas till verksamheterna och man smiter från sitt politiska ansvar. Att däremot presentera satsningar inom ett antal områden går desto bättre. Som folkpartist och företrädare för Alliansen har jag dessutom drivit två av dessa hårt. Det handlar om ökade resurser till dialysvården och första linjens psykiatri. Som vanligt suger majoriteten in goda förslag och gör dem till sina egna. Överhuvudtaget var det en något annorlunda budgetbehandling vi fick uppleva. Av drygt 40 förslag fick vi nämligen nästan hälften bifallna. Det kan tolkas på två sätt. Antingen har den rödgröna majoriteten börjat lyssna mer på oss och tagit till sig av våra goda förbättringsförslag annars har man helt förbisett många viktiga områden i sitt budgetarbete. Budgetbehandlingen i landstingsstyrelsen kan därför närmast beskrivas som en förhandling. Men bifallen och kompromisserna bestod mest av textändringar. De förslag där vi föreslog pengar avslogs rakt över. Därför får vi heller inte i framtiden någon jämlik ambulanssjukvård eller palliativ vård i hela länet. Vi får heller inga äldreteam på våra sjukhus och det blir inga ökade resurser för att vidareutbilda personal inför de stora pensionsavgångar som vi står inför. Här kunde verkligen våra förslag gjort skillnad för hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Etiketter: , , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]