onsdag, november 07, 2012

 

Alliansbudget för valfrihet och och jämlik vård

Igår presenterade vi allainspartier i landstinget våra förbättringsförlag till Landstingsplanen för 2013-2105. Vi har framförallt valt att fokusera på fyra temaområden – valfrihet, jämlik vård, äldrevård och personal. Totalt har det blivit 41 offensiva förslag till förbättringar av hälso- och sjukvården i Kalmar län. Tills stora delar handlar det om inriktningsbeslut. Vi vill ge patienterna mer inflytande över sin vård och en ökad valfrihet. Det är nu dags att utveckla vårdvalet i Kalmar län och vi vill vidga det t ex till KBT-behandlingar (kognitiv beteendeterapi, sjukgymnastik och öppenvårdspsykiatri där det finns många exempel runt om i länet på bristande tillgänglighet.

Det finns också mycket att göra för att nå jämlikhet i tillgången till vård i Kalmar län. Vi pekar på ett flertal områden där det råder ojämlikhet, t ex palliativ vård, ungdomshälsa, rehabilitering, sjukresor och inte minst när det gäller tillgången till ambulans. Vi har en modern ambulanssjukvård i Kalmar län, men organisationen spretar väldigt mycket. Det finns en stor ojämlikhet i hur snabbt en ambulans kan vara på plats i olika delar av länet. Vi vill därför att alla länets ambulansstationer blir jourstationer (med 90-sekundersutryckningar).

På länssjukhuset i Kalmar fanns det tidigare en verksamhet med äldreteam som byggdes upp av projektpengar. När projektpengarna upphörde beslutade också den rödgröna majoriteten att sluta med äldreteamverksamheten, något som Alliansen vill satsa på istället.
Vi föreslår att äldreteam ska finnas vid vart och ett av länets tre sjukhus och utformas utifrån respektive sjukhus förutsättningar. När det gäller äldreteamet på länssjukhuset i Kalmar vill vi omgående starta upp den verksamheten igen. 

Alliansen ser också personalfrågorna som strategiskt mycket viktiga frågor för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kalmar län.
Vi står inför stora pensionsavgångar då vi riskerar att tappa mycket kompetens. Under de närmaste fem åren kommer ca 1 000 av landstingets total 6 000 medarbetare att gå i pension. Samtidigt växer våra kostnader för bemanningsföretag. Kostnaderna för hyrläkare samt psykologer och sjuksköterskor som tillhandahålls av dessa beäknas under 2012 att uppgå till ca 90 mkr. Ökningen har varit stor under senare år och nu måste trenden brytas eftersom det är ett hot mot kontinuiteten i patientens vårdkontakter och därmed patientsäkerheten. Vi har ett stort och viktigt rekryteringsarbete framför oss i Kalmar län och inom Alliansen presenterar vi nu ytterligare satsningar för att möta framtiden. Vi vill bl.a. förbättra möjligheterna till arbetsgivarfinansierad specialistutbildning för sjuksköterskor och utökar anslaget med 2 Mkr för detta ändamål. Vi vill också se en utredning för hur den arbetsgivarfinansierade utbildningen kan utvidgas för att i framtiden omfatta fler personalgrupper. 

Etiketter: , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]