onsdag, november 14, 2012

 

Hur många blir det kvar?

Sverideokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillkännagav idag att partiets riksdagsledamot Erik Almqvist sparkas från en rad olika uppdrag, sitt uppdrag som riksdagsledamot måste han dock själv personligen avsäga sig. Åkesson har tidigare sagt att ska städa upp i partiet. Det handlar då om personer som gjort rasistiska uttalanden och står för en främlingsfientlig grundsyn. Min undran är hur många som blir kvar i partiet efter dessa åtgärder för är det inte så att hela deras ideologi bygger på framlingsfientlighet och värderingar där människor inte har samma värde? Jimmie Åkesson har mycket arbete framför och får nog börja sopa från toppen.

Här kan du se den inspelning som ledde till att Erik Almqvist fick sparken.

Etiketter: , ,


 

Inga svar om besparingar

Den som hade förväntat sig svar om hur landstingets olika verksamheter ska spara 60 mkr nästa år blev besviken. För oss som var med på landstingsstyrelsen när budgeten behandlades igår var inte de uteblivna svaren oväntade. Som rödgrön majoritet har man helt enkelt inga svar att ge. Ansvaret överlämnas till verksamheterna och man smiter från sitt politiska ansvar. Att däremot presentera satsningar inom ett antal områden går desto bättre. Som folkpartist och företrädare för Alliansen har jag dessutom drivit två av dessa hårt. Det handlar om ökade resurser till dialysvården och första linjens psykiatri. Som vanligt suger majoriteten in goda förslag och gör dem till sina egna. Överhuvudtaget var det en något annorlunda budgetbehandling vi fick uppleva. Av drygt 40 förslag fick vi nämligen nästan hälften bifallna. Det kan tolkas på två sätt. Antingen har den rödgröna majoriteten börjat lyssna mer på oss och tagit till sig av våra goda förbättringsförslag annars har man helt förbisett många viktiga områden i sitt budgetarbete. Budgetbehandlingen i landstingsstyrelsen kan därför närmast beskrivas som en förhandling. Men bifallen och kompromisserna bestod mest av textändringar. De förslag där vi föreslog pengar avslogs rakt över. Därför får vi heller inte i framtiden någon jämlik ambulanssjukvård eller palliativ vård i hela länet. Vi får heller inga äldreteam på våra sjukhus och det blir inga ökade resurser för att vidareutbilda personal inför de stora pensionsavgångar som vi står inför. Här kunde verkligen våra förslag gjort skillnad för hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Etiketter: , , , , ,


onsdag, november 07, 2012

 

Alliansbudget för valfrihet och och jämlik vård

Igår presenterade vi allainspartier i landstinget våra förbättringsförlag till Landstingsplanen för 2013-2105. Vi har framförallt valt att fokusera på fyra temaområden – valfrihet, jämlik vård, äldrevård och personal. Totalt har det blivit 41 offensiva förslag till förbättringar av hälso- och sjukvården i Kalmar län. Tills stora delar handlar det om inriktningsbeslut. Vi vill ge patienterna mer inflytande över sin vård och en ökad valfrihet. Det är nu dags att utveckla vårdvalet i Kalmar län och vi vill vidga det t ex till KBT-behandlingar (kognitiv beteendeterapi, sjukgymnastik och öppenvårdspsykiatri där det finns många exempel runt om i länet på bristande tillgänglighet.

Det finns också mycket att göra för att nå jämlikhet i tillgången till vård i Kalmar län. Vi pekar på ett flertal områden där det råder ojämlikhet, t ex palliativ vård, ungdomshälsa, rehabilitering, sjukresor och inte minst när det gäller tillgången till ambulans. Vi har en modern ambulanssjukvård i Kalmar län, men organisationen spretar väldigt mycket. Det finns en stor ojämlikhet i hur snabbt en ambulans kan vara på plats i olika delar av länet. Vi vill därför att alla länets ambulansstationer blir jourstationer (med 90-sekundersutryckningar).

På länssjukhuset i Kalmar fanns det tidigare en verksamhet med äldreteam som byggdes upp av projektpengar. När projektpengarna upphörde beslutade också den rödgröna majoriteten att sluta med äldreteamverksamheten, något som Alliansen vill satsa på istället.
Vi föreslår att äldreteam ska finnas vid vart och ett av länets tre sjukhus och utformas utifrån respektive sjukhus förutsättningar. När det gäller äldreteamet på länssjukhuset i Kalmar vill vi omgående starta upp den verksamheten igen. 

Alliansen ser också personalfrågorna som strategiskt mycket viktiga frågor för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kalmar län.
Vi står inför stora pensionsavgångar då vi riskerar att tappa mycket kompetens. Under de närmaste fem åren kommer ca 1 000 av landstingets total 6 000 medarbetare att gå i pension. Samtidigt växer våra kostnader för bemanningsföretag. Kostnaderna för hyrläkare samt psykologer och sjuksköterskor som tillhandahålls av dessa beäknas under 2012 att uppgå till ca 90 mkr. Ökningen har varit stor under senare år och nu måste trenden brytas eftersom det är ett hot mot kontinuiteten i patientens vårdkontakter och därmed patientsäkerheten. Vi har ett stort och viktigt rekryteringsarbete framför oss i Kalmar län och inom Alliansen presenterar vi nu ytterligare satsningar för att möta framtiden. Vi vill bl.a. förbättra möjligheterna till arbetsgivarfinansierad specialistutbildning för sjuksköterskor och utökar anslaget med 2 Mkr för detta ändamål. Vi vill också se en utredning för hur den arbetsgivarfinansierade utbildningen kan utvidgas för att i framtiden omfatta fler personalgrupper. 

Etiketter: , , , ,


fredag, november 02, 2012

 

Rödgröna kryper undan ansvar

I gårdagens Barometern-OT säger Miljöpartiets landstingsråd, Jessica Rydell, att den besparing som måste göras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på 60 mkr ”inte är jättemycket pengar” och att politiken inte behöver ta ansvar för besluten . Uttalandet är märkligt och visar stor brist på både insikt och ansvarstagande. Besparingen motsvarar en större klinik på något av våra tre sjukhus och kan därför inte beskrivas som ”inte jättemycket pengar”. Det visar att man saknar proportioner i frågan och respekt för arbetet som utförs i våra verksamheter. Hon har helt enkelt inte förstått allvaret. 

Under hösten har den rödgröna majoriteten presenterat en rad satsningar inom
t ex psykiatrin, dialysvården och för bättre sjukhusmat. När det gäller kostnadsminskningar så överlämnar man däremot ansvaret med varm hand till verksamheten. Majoriteten undviker som vanligt de svåra frågorna. Den strategin känner vi igen. Det går an att sola sig i glansen när satsningar ska göras men tuffa beslut får någon annan ta. Det är ett konstigt sätt att ta ansvar på. 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]