tisdag, oktober 09, 2012

 

Tillsätt en haverikommission vid självmord!

Socialstyrelsen riktar nu skarp kritik mot i första hand Länssjukhuset i Kalmar efter det att en 29-årig kvinna begått självmord förra sommaren. Enligt Socialstyrelsen fanns det en rad brister i omhändertagandet av patienten inte bara på sjukhuset utan även tidigare inom psykiatrin. De flesta händelser i hälso- och sjukvården, från psykiatri till länssjukhuset, verkar gått snett och de samverkade till slut till denna mycket tragiska utgång. Självmord kan aldrig helt förhindras men självklart är det hälso- och sjukvårdens uppgift att i så stor utsträckning det är möjligt förhindra sådana händelser. Det gäller särskilt när en patient funnits inne i vår organisation och haft kontakt med någon av våra vårdinrättningar. Det handlar om att vi inom vården skapar rutiner så att risken att begå självmord kan minimeras. en bedömning av suicidrisk måste t ex alltid ske inom psykiatrin. Frågan är om vi gör tillräckligt mycket? Om inte - vad kan göras annorlunda? Har landstingets riktlinjer för sucidprevention och suicidriskbedömning verkligen följts?

Redan år 2009 tog jag upp problemet i en interpellation i landstingsfullmäktige till det dåvarande vänsterpartistiska landstingsrådet. Då frågade jag vilka åtgärder man från den rödgröna majoriteten var beredda att vidta för att landstinget på ett bättre sätt skulle kunna fånga upp självmordsbenägna patienter i hälso- och sjukvården, särskilt inom psykiatrin. Interpellationen blev mycket märkligt bemött. Istället för att beskriva det arbete som pågick skylldes hela problematiken på alliansregeringen. Det var och är ett hån mot alla patienter som är i behov av psykiatrisk vård p g a olika psykiska sjukdomar. Istället för att koncentrera på vad som kunde göras konkret för att hjälpa patienterna förflyttade man fokus enligt traditionell manér till något annat. Det här gör mig fortfarande både arg och ledsen. Senare skrev jag även en motion med förslag i liknande riktning. I den föreslog jag bl a ett kompetenslyft bland personalen för att bättre kunna fånga upp patienter i riskzonen. Även den fick dock en mycket styvmoderlig behandling.

Nu är det dags att från landstingets sida tillsätta en haverikommission. Att göra Lex Maria-anmälningar är tydligen inte tillräckligt. 19 Lex Maria-anmälningar har gjorts i länet under senaste året där patienten begått självmord efter att ha haft kontakt med hälso- och sjukvården. Varje sådant fall måste tas på allvar och göra att de nuvarande rutinerna ses över och vid behov ändras. Varje självmord är ett för mycket. Något måste göras nu!

Läs även kommentarer från Christer Jonsson och Gudrun Brunegård.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]