tisdag, oktober 16, 2012

 

De rödgröna abdikerar

Så fick vi den äntligen - den rödgröna landstingsbudgeten. En del hade ju redan presenterats, t ex satsningar på sjukhusmat, ökat antal AT-tjänster, satsningar på psykiatrin och utökat av platser inom dialysvården. En fundering jag haft var förstås hur allt detta skulle finansieras, särskilt med de stora underskott som finns inom landstingets verksamheter. Svaret blev att man ändrar på förutsättningarna och smiter från sitt egentliga ansvar. För att klara t ex sjukhusens stora underskott (drygt 100 mkr) tillskjuts hälften i extra resurser. Hur dessa ska användas framgår inte utan det får förvaltningen själv avgöra långt från den politiska prövningen. Hur den del av underskottet som kvarstår ska finansieras, trots resurstillskottet, framgår inte heller. Den politiska ledningen rullar därmed bollen till verksamheten och abdikerar i praktiken. Att förutsättningarna dessutom har ändrats genom en ökad kommunal utjämning som tillfört landstinget pengar verkar vara en väl dold hemlighet i budgetprocessen som bara majoriteten haft kännedom om.

Ett område där majoriteten ändå satsar är psykiatrin. Där har jag länge slagits för bättre villkor och nu har äntligen majoriteten vaknat och tagit till sig av våra tidigare förslag om resursförstärkningen. Fortfarande saknas dock ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv samt tankar kring hur brukarmedverkan kan förbättras. Man fortsätter också med sin centraliseringsiver i psykiatrin. Verksamhet koncentreras istället för att flyttas närmare brukarna. Det är frågor som jag och Alliansen får fortsätta att slåss för.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]