lördag, oktober 20, 2012

 

Henrikssons löfte(s)brott

Två gånger har avgifterna inom kollektivtrafiken i Kalmar län höjts under det senaste året. Anledningen är den misskötta ekonomin i det tidigare länstrafikbolaget. Vid den senaste höjningen lovade landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) att inga fler avgiftshöjningar skulle ske under den här mandatperioden, d v s fram t o m 2014. Sosselöftet höll bara några månader. I den landstingsplan (budget),som nu presenterats, föreslår nämligen samme Henriksson att "kollektivtrafiktaxan årligen under planperioden räknas upp enligt branschindex (BTPI)". Att nu påstå att det handlar om justeringar, inte höjningar, är bara ett klantig omskrivning och dåligt försök att skylla ifrån sig. Ett löftesbrott är ett löftesbrott och en avgiftshöjning är en avgiftshöjning. Resan blir dyrare det är bara att fråga resenärerna! Att dumförklara människor som Henriksson gör har aldrig funkat. Det här går inte att förklara bort. Trots att de rödgröna höjde landstingskatten för att satsa mer på just kollektivtrafiken fortsätter man ändå att höja avgifterna. Allmänheten får alltså betala kollektivtrafiken två gånger, dels på skattsedeln och dels när man kliver på bussen/tåget. Man kan alltså känna sig grundlurade av Anders Henriksson och hans majoritetskamrater i landstinget.

Här kan man läsa mer om Anders Henrikssons desperata försök till bortförklaringar.

Etiketter: , ,


tisdag, oktober 16, 2012

 

De rödgröna abdikerar

Så fick vi den äntligen - den rödgröna landstingsbudgeten. En del hade ju redan presenterats, t ex satsningar på sjukhusmat, ökat antal AT-tjänster, satsningar på psykiatrin och utökat av platser inom dialysvården. En fundering jag haft var förstås hur allt detta skulle finansieras, särskilt med de stora underskott som finns inom landstingets verksamheter. Svaret blev att man ändrar på förutsättningarna och smiter från sitt egentliga ansvar. För att klara t ex sjukhusens stora underskott (drygt 100 mkr) tillskjuts hälften i extra resurser. Hur dessa ska användas framgår inte utan det får förvaltningen själv avgöra långt från den politiska prövningen. Hur den del av underskottet som kvarstår ska finansieras, trots resurstillskottet, framgår inte heller. Den politiska ledningen rullar därmed bollen till verksamheten och abdikerar i praktiken. Att förutsättningarna dessutom har ändrats genom en ökad kommunal utjämning som tillfört landstinget pengar verkar vara en väl dold hemlighet i budgetprocessen som bara majoriteten haft kännedom om.

Ett område där majoriteten ändå satsar är psykiatrin. Där har jag länge slagits för bättre villkor och nu har äntligen majoriteten vaknat och tagit till sig av våra tidigare förslag om resursförstärkningen. Fortfarande saknas dock ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv samt tankar kring hur brukarmedverkan kan förbättras. Man fortsätter också med sin centraliseringsiver i psykiatrin. Verksamhet koncentreras istället för att flyttas närmare brukarna. Det är frågor som jag och Alliansen får fortsätta att slåss för.

Etiketter: , ,


torsdag, oktober 11, 2012

 

Citera mig gärna

På förekommen anledning vill jag meddela att media gärna får citera min blogg i olika sammanhang. Det är jag bara glad för. Däremot är jag tacksam om jag blir meddelad i förhand om man tänker publicera blogginlägg i sin helhet i pappersformat eller på hemsidor. När jag skriver på bloggen gör jag det nämligen för ett format och kanske inte formulerar mig vare sig längd- eller innehållsmässigt med tanke att hela texten ska återges i ett helt annat format. Hör därför av er om ni har sådana funderingar så kan jag utforma texten så den stämmer just hos er.

tisdag, oktober 09, 2012

 

Tillsätt en haverikommission vid självmord!

Socialstyrelsen riktar nu skarp kritik mot i första hand Länssjukhuset i Kalmar efter det att en 29-årig kvinna begått självmord förra sommaren. Enligt Socialstyrelsen fanns det en rad brister i omhändertagandet av patienten inte bara på sjukhuset utan även tidigare inom psykiatrin. De flesta händelser i hälso- och sjukvården, från psykiatri till länssjukhuset, verkar gått snett och de samverkade till slut till denna mycket tragiska utgång. Självmord kan aldrig helt förhindras men självklart är det hälso- och sjukvårdens uppgift att i så stor utsträckning det är möjligt förhindra sådana händelser. Det gäller särskilt när en patient funnits inne i vår organisation och haft kontakt med någon av våra vårdinrättningar. Det handlar om att vi inom vården skapar rutiner så att risken att begå självmord kan minimeras. en bedömning av suicidrisk måste t ex alltid ske inom psykiatrin. Frågan är om vi gör tillräckligt mycket? Om inte - vad kan göras annorlunda? Har landstingets riktlinjer för sucidprevention och suicidriskbedömning verkligen följts?

Redan år 2009 tog jag upp problemet i en interpellation i landstingsfullmäktige till det dåvarande vänsterpartistiska landstingsrådet. Då frågade jag vilka åtgärder man från den rödgröna majoriteten var beredda att vidta för att landstinget på ett bättre sätt skulle kunna fånga upp självmordsbenägna patienter i hälso- och sjukvården, särskilt inom psykiatrin. Interpellationen blev mycket märkligt bemött. Istället för att beskriva det arbete som pågick skylldes hela problematiken på alliansregeringen. Det var och är ett hån mot alla patienter som är i behov av psykiatrisk vård p g a olika psykiska sjukdomar. Istället för att koncentrera på vad som kunde göras konkret för att hjälpa patienterna förflyttade man fokus enligt traditionell manér till något annat. Det här gör mig fortfarande både arg och ledsen. Senare skrev jag även en motion med förslag i liknande riktning. I den föreslog jag bl a ett kompetenslyft bland personalen för att bättre kunna fånga upp patienter i riskzonen. Även den fick dock en mycket styvmoderlig behandling.

Nu är det dags att från landstingets sida tillsätta en haverikommission. Att göra Lex Maria-anmälningar är tydligen inte tillräckligt. 19 Lex Maria-anmälningar har gjorts i länet under senaste året där patienten begått självmord efter att ha haft kontakt med hälso- och sjukvården. Varje sådant fall måste tas på allvar och göra att de nuvarande rutinerna ses över och vid behov ändras. Varje självmord är ett för mycket. Något måste göras nu!

Läs även kommentarer från Christer Jonsson och Gudrun Brunegård.

Etiketter: , ,


tisdag, oktober 02, 2012

 

Besvärande Ikea-koppling

Möbeljätten Ikea har på nytt hamnat i blåsväder. Den här gången efter att ha "anpassat" sitt reklammaterial till utländska förhållanden. Företaget raderade nämligen alla kvinnor i den Saudiarabiska möbelkatalogen. Enligt saudiarabisk kultur (och även i vissa lagar) är kvinnor inte lika mycket värda som män och bör därför inte heller avbildas i t ex olika trycksaker. Det är en syn på jämställdhet som närmast för oss till stenåldern.

Under sommarens Almedalsvecka på Gotland anordnade den rödgröna landstingsmajoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) ett seminarium där partierna sammanförde Ikea med forskare och patientföreträdare. I en debattartikel slog partierna dessutom fast att: "vi är övertygade att Ikeas målmedvetna och framstående arbete med kundrelationer kan fungera som inspiration till sjukvårdens nödvändiga behov av förnyelse".  Ur ett rent jämställdhetsperspektiv måste väl ändå Ikea-kopplingen vara rätt besvärande för de rödgröna, eller hur Linda Fleetwood (V)?
Etiketter: , , ,


måndag, oktober 01, 2012

 

Äntligen satsningar på dialysen

Ni som följer min blogg vet att jag känner väldigt mycket för alla patienter som får dialysbehandling. Behovet  överstiger dock vida de resurser som finns i form av vårdplatser, utrustning och personal. Särskilt stora är behoven i den södra och mellersta länsdelen. Tidigare i år skrev Folkpartiets landstingsgrupp en motion där vi föreslog en utbyggnad av dialysvården i länet. Det är därför mycket glädjande att den rödgröna majoriteten nu tagit till sig vårt förslag och idag presenterar budgetförslag som ligger helt i linje med vår uppfattning. Särskilt stort har behovet varit i Oskarshamn där många patienter fått resa upp till 3-4 ggr i veckan för att få behandling i Kalmar eller Västervik. Jag är däremot tveksam till att ökningen i Oskarshamn från 7 till 10 platser kommer att räcka för att täcka behovet. Oavsett var satsningarna görs så är det viktigt att uppfräschning av lokaler och inköp av ny enhetlig utrustning görs. Jag är glad å alla patienters vägnar. Nu är det bara att bevaka så att satsningen blir av i praktiken också. Tack till den rödgröna majoriteten för att ni tog till er våra förslag och gör tillvaron något drägligare för länets dialyspatienter.

Härhär och här kan du läsa tidigare blogginlägg om dialyssjukvården i länet.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]