fredag, september 14, 2012

 

Kraftig kritik mot länets psykiatri

I ett öppet brev till landstinget framför idag två tidigare medarbetare kraftig kritik mot länets psykiatriverksamhet. I vissa fall kan kritiken beskrivas som onyanserad men den måste ändå tas på allvar. Det är så här man upplevt och upplever verksamheten, det är deras verklighet. Tre saker man bl a kritiserar är långbänken kring Unga Vuxna-verksamheten, att verksamheten är för centraliserad och bristande rutiner kring vårdnära självmord. Jag har själv tagit upp dessa frågor vid ett flertal tillfällen men alltid blivit anklagad för att svartmåla verksamheten av den rödgröna majoriteten. Vad säger man nu? Hur ser verkligheten ut för de som arbetar i den? Det finns dessutom fler som varit kritiska t ex Socialstyrelsen.

Det finns mycket att arbeta med inom psykiatrin, det är brevet ett tydligt tecken på. Vi måste få en större samsyn på hur verksamheten ska bedrivas, satsa mer på förebyggande verksamhet, ha ett tydligare patientfokus och stimulera till forskning. Den politiska majoriteten måste dessutom visa bättre ledarskap och engagemang och våga ta kritik på allvar istället för att alltid vifta bort den som osaklig.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]