måndag, september 24, 2012

 

Kan vi lösa gåtan kring Alzheimers sjukdom?

I fredags var det Internationella Alzheimerdagen. Jag och vår partisekreterare Nina Larsson uppmärksammade det hela genom att ta ett gympass eftersom fysisk aktivitet enligt flera forskningsrapporter sägs förebygga sjukdomen och kunna bromsa utvecklingen när man ändå fått diagnosen. Varje år insjuknar 20 000-25 000 personer och sjukdomen blir allt vanligare. Förhoppningsvis kan vi lösa gåtan genom att satsa mer på medicinsk forskning, något som också gör i den budget som alliansregeringen presenterat. Jag har själv har en mamma med Alzheimers och vi är säkert många som har någon i vår närhet som drabbats. Därför känns det förmodligen lite extra angeläget för många av oss.

Idag publicerade också Barometern-OT den debattartikel som jag och Nina skrivit i ämnet.

Etiketter: ,


lördag, september 15, 2012

 

Kritik måste alltid få framföras

I en reaktion över den senaste tidens diskussioner kring syn psykiatrin förundras Linda Fleetwood (V) över att jag ständigt "får" uttala mig i media kring psykiatrin. I det fallet vill jag bara hänvisa till yttrandefriheten om den är bekant för Fleetwood. Skulle jag beläggas med munkavle eftersom jag har andra åsikter jag vill framföra? Visst har vi diskuterat psykiatri vid de tolv kommunbesöken. Det har vi gjort eftersom kommunerna gång på gång varit starkt kritiska till den samverkan som finns med landstinget så det torde knappast vara smickrande för henne som ansvarigt landstingsråd. Det finns en hel del förbättringsområden inom psykiatrin och det vore nog klädsamt om de rödgröna kunde inse och acceptera det.

Etiketter: ,


fredag, september 14, 2012

 

Kraftig kritik mot länets psykiatri

I ett öppet brev till landstinget framför idag två tidigare medarbetare kraftig kritik mot länets psykiatriverksamhet. I vissa fall kan kritiken beskrivas som onyanserad men den måste ändå tas på allvar. Det är så här man upplevt och upplever verksamheten, det är deras verklighet. Tre saker man bl a kritiserar är långbänken kring Unga Vuxna-verksamheten, att verksamheten är för centraliserad och bristande rutiner kring vårdnära självmord. Jag har själv tagit upp dessa frågor vid ett flertal tillfällen men alltid blivit anklagad för att svartmåla verksamheten av den rödgröna majoriteten. Vad säger man nu? Hur ser verkligheten ut för de som arbetar i den? Det finns dessutom fler som varit kritiska t ex Socialstyrelsen.

Det finns mycket att arbeta med inom psykiatrin, det är brevet ett tydligt tecken på. Vi måste få en större samsyn på hur verksamheten ska bedrivas, satsa mer på förebyggande verksamhet, ha ett tydligare patientfokus och stimulera till forskning. Den politiska majoriteten måste dessutom visa bättre ledarskap och engagemang och våga ta kritik på allvar istället för att alltid vifta bort den som osaklig.

Etiketter: , ,


tisdag, september 11, 2012

 

Oroande samverkansproblem

Idag avslutas den dialogrunda som landstingets politiker och förvaltningsledning genomfört med länets kommuner. Tanken är att diskutera gemensamma samverkansytor inom t ex äldre, barn och ungdomar, psykiatri, beroendevård m m. Idag går färden till Oskarshamn och Hultsfred och det skulle inte förvåna mig om barn- och ungdomspsykiatrin på nytt kommer upp. Kritiken mot att landstinget inte lever upp till sina åtaganden har nämligen varit stor från i stort sett samtliga kommuner. Personligen skäms jag att gång på gång få höra kritiken. När jag själv tagit upp den har jag blivit anklagad för svartmålning men nu hoppas jag att det även är tydligt för den rödgröna landstingsmajoriteten hur verkligheten ser ut. Rättvisa och jämlikhet får inte bara vara politiska pamfletter utan måste också ha ett innehåll.

Etiketter: ,


onsdag, september 05, 2012

 

Varför inte tänka efter först?


Landstingets rödgröna politiska majoritet beslutade idag att investera 7,4 miljoner kronor i ny utrustning (hårdvara) till Kalmar läns Trafiks så kritiserade biljettsystem. Detta trots att inga garantier finns för att investeringen kommer hjälpa. Vi allianspartier föreslog därför en återremiss. Det finns ett flertal frågor som bör utredas innan landstinget investerar ytterligare miljoner i ett krånglande biljettsystem. Vi ville bland annat utreda vilka garantier det finns för att investeringen får avsedd effekt. Trots frågor kunde inga sådana ges. 

I våras föreslog Alliansen att ett nytt, fungerande, biljettsystem skulle anförskaffas. Ett krav var att det skulle gå att integrera med grannlänens kollektivtrafik. Tyvärr är det krångligt att resa mellan länen idag, eftersom man har olika biljettsystem. Vi ville ha svar på om ifall investeringen som nu görs skulle underlätta biljetthanteringen med kringliggande län. Detta ska tydligen utredas först efter att man gör investeringen. Nu binder de rödgröna fast oss ytterligare i detta krånglande biljettsystem och de gör det med ett bristfälligt beslutsunderlag som inte ger några garantier på att fungera. Det hela visar på en mycket dålig respekt för de skattemedel som faktiskt är länsinvånarnas. Ibland ska man tänka efter först.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]