torsdag, juli 26, 2012

 

Åtgärder för bättre psykisk hälsa hos våra ungdomar

Den här debattartikeln var införd i gårdagens Östra Småland-Nyheterna. Den finns tyvärr inte på nätet.

Helhetssyn krävs för bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

Som liberaler vill vi ha ett samhälle där barn och ungdomar känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter att åtgärder, helst förebyggande, sätts in tidigt för att undvika större problem längre fram i livet. För att yngre ska kunna känna denna trygghet och vid behov få den hjälp och stöd som behövs, krävs en ökad samverkan mellan olika aktörer. Samverkan startar redan i de allra yngsta åren genom verksamhet på familjecentraler där landstingets mödra- och hälsovård samarbetar med kommunens öppna förskola och socialförvaltning. Därför arbetar vi folkpartister för att det finns minst en familjecentral i varje kommun i Kalmar län.

Under tidiga skolår har kommunernas elevhälsa stor betydelse för det psykiska välbefinnandet. Här får inte revirtänkande och organisatoriska gränser utgöra hinder för en helhetssyn som vid behov innebär snabb och effektiv behandling. Vi strävar därför efter en utökad samverkan mellan elevhälsa och barn – och ungdomspsykiatri och att en ekonomisk satsning sker inom dessa områden.

Senare under skoltiden kan de ungdomsmottagningar som finns runt om i länet vara ett stöd. Även här samverkar kommuner och landsting utifrån sina olika verksamheter. Trycket på verksamheten är dock stor och tillgängligheten därmed starkt begränsad. Verksamheten måste därför anpassas efter de behov som finns och göras tillgänglig på de tider som ungdomarna efterfrågar. Vi folkpartister vill därför att länets kommuner och landstinget bygger ut verksamheten vid länets ungdomsmottagningar för att bättre kunna svara upp mot de behov som faktiskt finns.

Den psykiska ohälsan har ökat mest bland våra äldre tonåringar. För många innebär steget från ungdomstiden till vuxen en livskris. I detta glapp behövs ofta särskilda insatser. I ungefär hälften av kommunerna i Kalmar län finns därför verksamhet för Unga Vuxna (16-24 år). Utbyggnaden av denna samverkansform i länet har tyvärr avstannat. Vi vill därför att verksamheten får ny fart och att den inom en snar framtid finns i länets samtliga kommuner för att kunna ge snabb behandling.

Samtliga dessa förslag förutsätter en förbättrad och fördjupad samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Som folkpartister kan vi inte acceptera att barn och ungdomar kommer i kläm bara för att två huvudmän inte kan samverka i tillräcklig omfattning. Vi måste våga se helheten och utifrån det skapa lösningar som gynnar den enskilde individen. Människan kan inte strikt delas upp i olika ansvarsområden. Vi måste i större utsträckning våga se en helhet där kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för våra barn och ungdomar. Det tjänar alla på, både nu och men inte minst i framtiden.

Sofie Bergman (FP)
Sahadet Mavraj (FP)
Peter Forsberg (FP)
Pierre Edström (FP)

Etiketter: , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]