söndag, juni 03, 2012

 

Varför är inte asyl- och flyktingsjukvården jämlik?


Av de 1 700 asylsökande som just nu finns i Kalmar län är drygt hälften placerade i norra länsdelen. Kalmar län har gott rykte och får erbjudande om att ta emot många asylsökande med stor vårdtyngd. Många asylsökande har behov av både medicinsk och psykiatrisk vård, ofta efter traumatiska upplevelser från sina hemländer. Det brukar framkomma vid de inledande hälsosamtalen som man håller med nyanlända flyktingar och asylsökande. Det finns dock skillnader i hur asylsjukvården fungerar i länet. I söder finns t ex ett särskilt asylpsykiatriskt team som asylsökande kan remitteras till. I norra länet saknas detta. Istället hänvisas man där till psykakuten i Västervik.
I södra länet kan man ofta undvika dramatisk akutvård och inläggningar, just för att man har ett asylpsykiatriskt team. Skillnaden i asylsjukvården är ett exempel på ojämlikhet i vården i länet. Av den anledningen har jag ställt en interpellation till ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell (MP) inför landstingsfullmäktige i Borgholm den 12 juni. Jag vill då ha svar på frågorna varför det finns en skillnad i asyl- och flyktingsjukvården samt vilka åtgärder hon tänker vidta för att minska denna skillnad. Enligt min mening är det självklart att all vård ska vara jämlik oavsett var man bor i länet och att det bör finnas en motsvarighet till det asylpsykiatriska teamet även i norr.
Här kan du läsa hela min interpellation.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]