torsdag, juni 14, 2012

 

Landstingsfullmäktiges dikeskörning

Fullmäktige är landstingets högst beslutande organ. Där fattas de avgörande besluten i en rad viktiga verksamhetsfrågor men där ska även en demokratisk debatt föras i olika frågor. Den politiska majoriteten ska stå till svars för den politik man bedriver och de resultat man åstadkommer. Nu håller tyvärr landstingsfullmäktige på att bli en ren lekstuga där den rödgröna majoriteten på olika sätt försöker förminska den viktiga politiska debatt som är kännetecknande för ett demokratiskt system. Vid senaste landstingsfullmäktige i Borgholm fick vi ett nytt exempel på detta. På nytt hade de rödgröna börjat dribbla med dagordningens utformning. Information och seminarier prioriterades framför politiska debatter och beslutsärenden. Allt med det uppenbara syftet att förflytta fokus och försvåra för landstingsalliansen att föra en debatt. Diskussioner i viktiga verksamhetsfrågor kräver större respekt än att förflyttas till slutet på agendan  och dagen. Att då inleda viktiga diskussioner möts oftast av djupa suckar. Är det ett sätt att visa respekt för demokratin?

Vid tisdagens landstingsfullmäktige var ett seminarium med Kalmar Läns Trafik (KLT) om trafikförsörjningsplanen inplanerat under förmiddagen. Att informera om kollektivtrafikens framtid är självklart viktigt men måste det göras så här. Som en märklig kompromiss sköts frågan upp något och startade till slut först tre timmar efter utsatt tid. Till saken hör att landstingsfullmäktiges ordförande tillika är ordförande i KLT och man kan bara konstatera att det även här är svårt för KLT:s ordförande att hålla tidtabellen. Med de rödgröna i förarsätet riskerar vi fler dikeskörningar men snälla gör inte landstingsfullmäktige till en lekstuga. Som det nu är verkar t o m media ha tröttnat på tillställningarna och ordförandens dribblande med dagordningen.Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]