lördag, juni 16, 2012

 

Gammalt löfte i repris blir inte nytt

Inför valet 2006 gick Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ut och lovade alla landstingsanställda i Kalmar län heltidstjänster. Några år efter valet ändrades löftet till att bli ett projekt med önskad sysselsättningsgrad, d v s inga utlovade heltider. Verkligheten hade då kommit ifatt vänsterpartierna som "plötsligt" upptäckt att det fanns en icke försumbar kostnad kopplad till löftet. Många medarbetare kände sig lurade av framför allt sossarna. Därför blir man nu lite förvånad över att löftet kommer tillbaka. I en debattartikel i Svenska Dagbladet lovar nämligen socialdemokraterna att alla anställda i kommuner, landsting och regioner som styrs av socialdemokraterna ska erbjudas heltid.

Det ska bli intressant att se hur länets socialdemokrater nu agerar. Socialdemokraternas landstingsråd i Kalmar län, Lena Segerberg, säger till Sveriges Radio P4 Kalmar: "Jag hoppas naturligtvis att vi får ekonomiskt stöd till en början". Slutsatsen är alltså att det nya löftet ska betalas av någon annan än landstinget. Det har alltid varit en klassisk lösning. Vi lovar så länge någon annan betalning. Agerandet är i högsta grad bedrägligt särskilt för de som har en historisk kunskap och minns vad som hänt tidigare. Varför skulle medarbetarna i landstinget tro på sossarnas löften den här gången? Problemet med att kvinnor oftare erbjuds deltidstjänster än män förtjänar mer respekt och en mer seriös behandling än så.

Här kan du lyssna på hela radioinslaget.

Etiketter: ,


torsdag, juni 14, 2012

 

Landstingsfullmäktiges dikeskörning

Fullmäktige är landstingets högst beslutande organ. Där fattas de avgörande besluten i en rad viktiga verksamhetsfrågor men där ska även en demokratisk debatt föras i olika frågor. Den politiska majoriteten ska stå till svars för den politik man bedriver och de resultat man åstadkommer. Nu håller tyvärr landstingsfullmäktige på att bli en ren lekstuga där den rödgröna majoriteten på olika sätt försöker förminska den viktiga politiska debatt som är kännetecknande för ett demokratiskt system. Vid senaste landstingsfullmäktige i Borgholm fick vi ett nytt exempel på detta. På nytt hade de rödgröna börjat dribbla med dagordningens utformning. Information och seminarier prioriterades framför politiska debatter och beslutsärenden. Allt med det uppenbara syftet att förflytta fokus och försvåra för landstingsalliansen att föra en debatt. Diskussioner i viktiga verksamhetsfrågor kräver större respekt än att förflyttas till slutet på agendan  och dagen. Att då inleda viktiga diskussioner möts oftast av djupa suckar. Är det ett sätt att visa respekt för demokratin?

Vid tisdagens landstingsfullmäktige var ett seminarium med Kalmar Läns Trafik (KLT) om trafikförsörjningsplanen inplanerat under förmiddagen. Att informera om kollektivtrafikens framtid är självklart viktigt men måste det göras så här. Som en märklig kompromiss sköts frågan upp något och startade till slut först tre timmar efter utsatt tid. Till saken hör att landstingsfullmäktiges ordförande tillika är ordförande i KLT och man kan bara konstatera att det även här är svårt för KLT:s ordförande att hålla tidtabellen. Med de rödgröna i förarsätet riskerar vi fler dikeskörningar men snälla gör inte landstingsfullmäktige till en lekstuga. Som det nu är verkar t o m media ha tröttnat på tillställningarna och ordförandens dribblande med dagordningen.Etiketter: , , ,


onsdag, juni 13, 2012

 

Fortsatt ojämlik flyktingvård

Asyl- och flyktingsjukvården i länet är fortsatt ojämlik. Det går att konstatera efter gårdagens debatt i landstingsfullmäktige med ansvarigt landstingsråd, Jessica Rydell (MP). Jag hade ställt frågan varför det saknas ett asylpsykiatriskt team i norra länsdelen, något som finns i söder. Svaret blev att det sedan en tid tillbaka finns en sjuksköterska anställd i norra länsdelen och att man tänker ”fortsätta erbjuda en god och jämlik vård för alla nyanlända”. De påstår alltså att vården är jämlik, och drar likhetstecken mellan ett team och en enda sjuksköterska som enligt uppgift dessutom endast sporadiskt arbetar med dessa uppgifter. I min värld är det en väsentlig skillnad.

Enligt uppgifter från verksamheten finns en sjuksköterska, men struktur för samarbetet med asyl- och flyktingsjukvården saknas och skillnaderna beskrivs som ljusårslika mellan verksamheterna. I södra länsdelen finns en struktur och ett team. I norr finns ingen struktur och inget team. Det är inte jämlikt, oavsett vad de rödgröna påstår i fullmäktiges talarstol. Resultatet bli mer akutvård, sämre patientsäkerhet, dyrare vård och mer utskrivning av psykofarmaka i den norra länsdelen. Här krävs förändringar men även att den rödgröna majoriteten på ett bättre sätt sätter sig in i hur verksamheten bedriva i praktiken för det skiljer mycket mellan hur den uppfattas och beskrivs av den politiska majoriteten och verksamheten. De rödgröna befinner sig onekligen en bra bit från verkligheten även i denna fråga.

Etiketter: , ,


måndag, juni 04, 2012

 

När närminnet (s)viker

Dagens opinionsundersökning från SCB lockar till socialdemokratiskt jubel men även till osmaklig skadeglädje. Jag har redan haft en ledande socialdemokrat inne på mitt rum som på sitt eget sätt ville "gratulera" till vår tillbakagång. Beteendet är för övrigt en inte allt för ovanlig företeelse. Psykningar har alltid med förkärlek använts från det "stora röda partiet" som ett sätt att härska. Det är trist men något man vant sig vid. Personligen får jag bara ny energi att arbeta vidare ännu mer energiskt. Den som följt dessa undersökningar under en längre tid vet annars att siffrorna varierar väldigt mycket över tid särskilt med tanke på att de som blivit intervjuade är få och felmarginalen därmed stor. Som socialdemokrat i Kalmar län har man heller knappast någon anledning att slå sig för bröstet eftersom den stora anledningen till partiets tidigare ras kan hittas just här i och med lanseringen av den tidigare partiledaren Håkan Juholt. Vi vet alla hur bra det gick.

Partiapparaten i Kalmar län har inte heller varit sen att gå ut med propaganda. Där skriver man bl a: "Särskilt intressant att notera är att två av de fyra borgerliga partierna skulle hamna utanför riksdagen om det vore val idag". Jaså, vilka då? Folkpartiets rikssiffra ligger på 5,5 % som åtminstone enligt min matematiska kunskap är mer än riksdagsspärrens 4 %. Skadeglädjen är även tydlig hos partidistriktets ordförande Lena Segerberg när hon säger: "Alliansens småpartier blir fullständigt utraderade och vinner tydligen inget som helst gehör hos väljarna". Matematisk kompetens och ödmjukhet har aldrig varit starka grenar för en socialdemokrat.

Etiketter: , , ,


söndag, juni 03, 2012

 

Varför är inte asyl- och flyktingsjukvården jämlik?


Av de 1 700 asylsökande som just nu finns i Kalmar län är drygt hälften placerade i norra länsdelen. Kalmar län har gott rykte och får erbjudande om att ta emot många asylsökande med stor vårdtyngd. Många asylsökande har behov av både medicinsk och psykiatrisk vård, ofta efter traumatiska upplevelser från sina hemländer. Det brukar framkomma vid de inledande hälsosamtalen som man håller med nyanlända flyktingar och asylsökande. Det finns dock skillnader i hur asylsjukvården fungerar i länet. I söder finns t ex ett särskilt asylpsykiatriskt team som asylsökande kan remitteras till. I norra länet saknas detta. Istället hänvisas man där till psykakuten i Västervik.
I södra länet kan man ofta undvika dramatisk akutvård och inläggningar, just för att man har ett asylpsykiatriskt team. Skillnaden i asylsjukvården är ett exempel på ojämlikhet i vården i länet. Av den anledningen har jag ställt en interpellation till ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell (MP) inför landstingsfullmäktige i Borgholm den 12 juni. Jag vill då ha svar på frågorna varför det finns en skillnad i asyl- och flyktingsjukvården samt vilka åtgärder hon tänker vidta för att minska denna skillnad. Enligt min mening är det självklart att all vård ska vara jämlik oavsett var man bor i länet och att det bör finnas en motsvarighet till det asylpsykiatriska teamet även i norr.
Här kan du läsa hela min interpellation.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]