onsdag, maj 16, 2012

 

Satsning behövs på dialysvård

Dialysmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar behöver nya lokaler, och antalet dialysplatser i Oskarshamn ska utökas. Det föreslår vi folkpartister i en motion till landstingsfullmäktige. Dialysbehandling innebär att blodet renas från slaggprodukter och överflödig vätska på konstgjord väg när njurarna inte fungerar. Dialyspatienterna spenderar väldigt mycket tid på våra sjukhus, eftersom behandlingen tar flera timmar och behöver göras flera gånger i veckan. Behandlingen blir en del av deras vardag, och då måste landstinget också försöka göra vistelsen på sjukhuset så dräglig som möjligt. I dag är lokalerna dessvärre inte anpassade för dialysmottagningens behov.

Dialysmottagningen i Kalmar lider redan idag av platsbrist, samtidigt som antalet patienter ständigt ökar. Eftersom platserna inte räcker till kan inte patienterna komma in tillräckligt ofta, vilket har lett till en bottenplacering för dialysmottagningen i de Öppna Jämförelser som görs mellan landets olika sjukhus. Men lokalerna är inte bara för små, utan även undermåliga rent tekniskt. Ventilationen är byggd för en vanlig vårdavdelning, och inte tillräcklig för att hantera värmen från 10 000 liter varmvatten som förbrukas varje dygn. Det blir oerhört varmt på mottagningen, solen ligger på och solskydd får inte sättas upp av arkitektoniska skäl. I denna bastuvärme spenderar patienter flera timmar per dag för att genomgå en fysiskt ansträngande behandling. Det är knappast någon lämplig arbetsmiljö för personalen heller. Trångboddheten blir inte bättre av att sjukhuset i Oskarshamn har för få platser. Många patienter från mellanlänet tvingas spendera många timmar i veckan på vägarna för att ta sig till Kalmar för att få sin livsnödvändiga behandling. Folkpartiet vill därför utöka antalet dialysplatser i Oskarshamn. Folkpartiet vill även att det skapas en så kallad paviljongverksamhet i Kalmar, där patienter kan boka in sig och sköta delar av sin dialys själva. En liknande verksamhet startade upp i Jönköping i fjol.

Fler skulle kunna sköta sin dialys själva och styra över sin tid. Fler patienter i självdialys frigör tid både för patienterna och för personalen. Det vinner alla på. Min ambition är att landstinget bygger nya lokaler för dialysen i markplan, lokaler som är anpassade efter behoven. Det viktiga är att vi ger dialysmottagningens patienter och personal bättre förutsättningar och ändamålsenliga lokaler.
Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]