onsdag, maj 23, 2012

 

Rödgrön dubbelstöt

Den rödgröna landstingsmajoritetens dubbelmoral var uppenbar vid gårdagens möte med landstingsstyrelse. Vid flera tillfällen anklagade man oss alliansföreträdare att driva en oansvarig ekonomisk politik. Det är för övrigt den ständiga och enda kritik våra förslag får men då har man inte granskat bjälken i sitt eget öga. Under samma möte hade vi nämligen att ta ställning till föreslagna taxehöjningar inom kollektivtrafiken. Detta för att få bukt med det underskottet för Kalmar läns Trafik som förväntas uppgå till 33 miljoner kronor i år om inga åtgärder vidtas. KLT:s ledning har tagit fram en handlingsplan vilken innebär att underskottet skulle reduceras med två tredjedelar men effekten av åtgärderna är mycket tveksamma. Man ska t ex vända sig till vissa kommuner för att få ut sju miljoner extra för den skatteväxling som redan skett. Hur framkomligt är det och hur ska den rödgröna majoriteten hantera detta? Från alliansen villkorade vi taxehöjningarna med att ett antal ytterligare åtgärder måste vidtas. Det biljettsystem som uppenbarligen inte fungerar måste t ex kastas ut. Vi fick inte igenom våra yrkanden och därför står nu den rödgröna majoriteten ensamma med ansvaret för taxehöjningarna.

Kollektivtrafikens situation är från början till slut ett rödgrönt ekonomiskt misslyckande där vissa satsningar mer får karaktäriseras som politiska symbolhandlingar än något som allmänheten verkligen efterfrågat. Liknelserna med kalmarförfattaren Tomas Arvidssons böcker är slående. Höjd skatt för att förbättra kollektivtrafiken och höjda taxor ändå ingen förbättrad service till resenärerna. Vilken dubbelstöt!

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]