torsdag, maj 31, 2012

 

RUT viktigt komplement till hemtjänsten

Verksamheten med hushållsnära tjänster och avdragsrätten för dessa har varit flitigt diskuterat på olika politiska arenor. Motståndarna har kallat det för "pigdebatt" men nu framstår det allt tydligare att verksamheten är välbehövlig som en service till många äldre som i ofta inte får den hjälp man behöver från kommunens hemtjänst. Sveriges Radio P4 Kalmar har granskat hur RUT-avdragen sker och tendensen är tydlig. Det är alltfler äldre och barnfamiljer som nyttjar hushållsnära tjänster. Till skillnad från de s k ROT-avdragen (kostnader för t ex renovering och ombyggnationer hemma) så har RUT alltså mer kontroversiellt. Från vänsterhåll har det varit mer accepterat att få avdrag om någon spikar, skruvar eller byter golv än om någon putsar fönster, dammsuger eller klipper gräset. Det är i mina ögon helt inkonsekvent. Jag är övertygad om att allt fler kommer att se fördelarna med hushållsnära tjänster och att allt fler småföretag kommer att växa upp inom den här sektorn i framtiden. Vinsterna är många både för brukarna och samhället.

Här kan du lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 Kalmar om hur hushållsnära tjänster blir allt vanligare  som ett komplement till hemtjänsten bland äldre.

Etiketter: , , ,


onsdag, maj 23, 2012

 

Rödgrön dubbelstöt

Den rödgröna landstingsmajoritetens dubbelmoral var uppenbar vid gårdagens möte med landstingsstyrelse. Vid flera tillfällen anklagade man oss alliansföreträdare att driva en oansvarig ekonomisk politik. Det är för övrigt den ständiga och enda kritik våra förslag får men då har man inte granskat bjälken i sitt eget öga. Under samma möte hade vi nämligen att ta ställning till föreslagna taxehöjningar inom kollektivtrafiken. Detta för att få bukt med det underskottet för Kalmar läns Trafik som förväntas uppgå till 33 miljoner kronor i år om inga åtgärder vidtas. KLT:s ledning har tagit fram en handlingsplan vilken innebär att underskottet skulle reduceras med två tredjedelar men effekten av åtgärderna är mycket tveksamma. Man ska t ex vända sig till vissa kommuner för att få ut sju miljoner extra för den skatteväxling som redan skett. Hur framkomligt är det och hur ska den rödgröna majoriteten hantera detta? Från alliansen villkorade vi taxehöjningarna med att ett antal ytterligare åtgärder måste vidtas. Det biljettsystem som uppenbarligen inte fungerar måste t ex kastas ut. Vi fick inte igenom våra yrkanden och därför står nu den rödgröna majoriteten ensamma med ansvaret för taxehöjningarna.

Kollektivtrafikens situation är från början till slut ett rödgrönt ekonomiskt misslyckande där vissa satsningar mer får karaktäriseras som politiska symbolhandlingar än något som allmänheten verkligen efterfrågat. Liknelserna med kalmarförfattaren Tomas Arvidssons böcker är slående. Höjd skatt för att förbättra kollektivtrafiken och höjda taxor ändå ingen förbättrad service till resenärerna. Vilken dubbelstöt!

Etiketter: , ,


onsdag, maj 16, 2012

 

Satsning behövs på dialysvård

Dialysmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar behöver nya lokaler, och antalet dialysplatser i Oskarshamn ska utökas. Det föreslår vi folkpartister i en motion till landstingsfullmäktige. Dialysbehandling innebär att blodet renas från slaggprodukter och överflödig vätska på konstgjord väg när njurarna inte fungerar. Dialyspatienterna spenderar väldigt mycket tid på våra sjukhus, eftersom behandlingen tar flera timmar och behöver göras flera gånger i veckan. Behandlingen blir en del av deras vardag, och då måste landstinget också försöka göra vistelsen på sjukhuset så dräglig som möjligt. I dag är lokalerna dessvärre inte anpassade för dialysmottagningens behov.

Dialysmottagningen i Kalmar lider redan idag av platsbrist, samtidigt som antalet patienter ständigt ökar. Eftersom platserna inte räcker till kan inte patienterna komma in tillräckligt ofta, vilket har lett till en bottenplacering för dialysmottagningen i de Öppna Jämförelser som görs mellan landets olika sjukhus. Men lokalerna är inte bara för små, utan även undermåliga rent tekniskt. Ventilationen är byggd för en vanlig vårdavdelning, och inte tillräcklig för att hantera värmen från 10 000 liter varmvatten som förbrukas varje dygn. Det blir oerhört varmt på mottagningen, solen ligger på och solskydd får inte sättas upp av arkitektoniska skäl. I denna bastuvärme spenderar patienter flera timmar per dag för att genomgå en fysiskt ansträngande behandling. Det är knappast någon lämplig arbetsmiljö för personalen heller. Trångboddheten blir inte bättre av att sjukhuset i Oskarshamn har för få platser. Många patienter från mellanlänet tvingas spendera många timmar i veckan på vägarna för att ta sig till Kalmar för att få sin livsnödvändiga behandling. Folkpartiet vill därför utöka antalet dialysplatser i Oskarshamn. Folkpartiet vill även att det skapas en så kallad paviljongverksamhet i Kalmar, där patienter kan boka in sig och sköta delar av sin dialys själva. En liknande verksamhet startade upp i Jönköping i fjol.

Fler skulle kunna sköta sin dialys själva och styra över sin tid. Fler patienter i självdialys frigör tid både för patienterna och för personalen. Det vinner alla på. Min ambition är att landstinget bygger nya lokaler för dialysen i markplan, lokaler som är anpassade efter behoven. Det viktiga är att vi ger dialysmottagningens patienter och personal bättre förutsättningar och ändamålsenliga lokaler.
Etiketter: , ,


söndag, maj 13, 2012

 

Köfri vård för alla?

I ett inslag i SVT:s Smålandsnytt har verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Landstinget i Kalmar län synpunkter på utformningen av den särskilda vårdgaranti som finns. Vårdgarantin innebär att samtliga barn och ungdomar som vänder sig till BUP garanteras ett första besök inom 30 dagar samt att utredning och behandling ska starta inom ytterligare 30 dagar. God tillgänglighet och snabba insatser är avgörande om arbetet mot barn och ungdomars psykiska ohälsa ska bli framgångsrikt. Tiden är en avgörande faktor. Att urholka vårdgarantin vore att ta ett steg i helt fel riktning och skulle riskera att barn och ungdomar som är i behov av snabba insatser inte får det.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har vårdgarantin varit mycket framgångsrik som metod för att minska köerna inom BUP. Klarar landstingen av vårdgarantin så får man extra statliga medel till verksamheten. Landstinget i Kalmar län har som regel klarat vårdgarantins första del som avser första besök men har haft svårare att klara den andra delen om påbörjad behandling. Det är just den andra delen av vårdgarantin som verksamhetschefen kritiserar. God tillgänglighet och snabba insatser måste kombineras med en hög kvalitet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nu krävs det därför tydliga besked från den rödgröna landstingsmajoriteten och det ansvariga landstingsrådet Linda Fleetwood (V).

Delar Linda Fleetwood verksamhetschefens uppfattning? Det är nämligen svar som både patienter och anhöriga har rätt att kräva.

Se SVT-inslaget här:
Se SKL:s webb om vårdgarantin i BUP här:

torsdag, maj 10, 2012

 

Viktig förankringsprocess

Igår träffades landstingets Centrala Samverkansråd för att bl a diskutera personaltidningen Nervens framtid. Centrala Samverkansrådet består av representanter från de olika personalorganisationerna och arbetsgivarföreträdare på tjänstemannanivå. Som jag tidigare skrivit här på bloggen är förslaget att ersätta personaltidningen med information på landstingets intranätet, Navet, kontroversiellt och en viktig fråga för landstingets ca 6 000 medarbetare. Jag tror därför att det var klokt att köra frågan en gång till i rådet eftersom ev förändringar måste vara väl förankrade hos personalen och deras ord bör väga tungt i sammanhanget. Man kan ha synpunkter på upplägget och det har jag haft och framfört. Att fundera ett varv till är därför helt rätt för det finns frågor som måste klargöras, t ex hur ALLA anställda skulle kunna få tillgång till information via dator. Nu är det min förhoppning att man kommer fram till en lösning för den fortsatta interninformationen som de flesta kan känna sig tillfreds med. Det är inte minst en viktig personalpolitisk fråga som vi förtroendevalda faktiskt kan ha rätt att ha en åsikt om.

Här och här kan ni läsa mer om gårdagens möte och den framtida hanteringen.

Etiketter: , ,


onsdag, maj 02, 2012

 

Komedier, pop och politik

Äntligen tog socialdemokraterna bladet från munnen och började prata. Något annat var väl otänkbart på "arbetarrörelsens" egen dag - första maj. Med tanke på att den totala tystnaden tidigare lett till opinionsframgångar kan man undra vad som händer nu. Sosseledaren Stefan Löfvens framträdande i Göteborg fick annars många att associera till John Travoltas film  från 1989 "Titta han snackar".

Vad jag tycker om utvecklingen av första maj har jag tidigare skrivit här om på bloggen och min slutsats kvarstår. Det är numera till största delen en dag för topp-politiker och fackpampar. Nu hade socialdemokraterna i Kalmar dessutom lyckats engagera åsiktsmaskinen Henrik Rydström, till vardag mittfältsspelare i allsvenska Kalmar FF. Elaka tungor som var på plats på Larmtorget säger också att han var lika rörlig i talarstolen som på mittfältet, men det måste förstås variten överdrift.

Vänsterpartiet i Kalmar höll till på en fritidsgård och lär enligt tidningsartiklar mer ha ägnat sig åt sång än åt politiska tal. Ronan Keatings "You say it best, when you say nothing at all" lär ha varit mycket populär. Förlåt Rödstrumpan ;-) 

Etiketter: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]