torsdag, april 26, 2012

 

Vi kräver besked om Unga Vuxna

Så dök då äntligen utredningen om verksamheten för Unga Vuxna upp. Redan vid landstingets budgetbehandling i november 2010 hänvisade den rödgröna majoriteten till det kommande arbetet och utvärderingen men det har varit väldigt svår att komma till skott. Under tiden har en våt filt legat över verksamheten som just nu finns i hälften av länets kommuner och som på dessa ställen ser väldigt olika ut. Utredningens slutsats är att det är tveksamt att bygga ut Unga Vuxna-verksamheten ytterligare i länet. Den uppfattningen visste vi att vänstermajoriteten hade redan för ett och ett halvt år sedan så något nytt har knappast kommit fram. Nu finns det istället en uppenbar risk att verksamheten försvinner. Vad den skulle ersättas med är det ingen som vet. Istället hänvisas till en ungdomshälsa som dock inte beskrivs närmre.

Tanken med Unga Vuxna-mottagningarna är att snabbt fånga upp ungdomar som mår dåligt. Ju snabbare desto bättre för både individen och samhället. Därför måste den här frågan en gång för alla lösas. Långbänken kan inte fortsätta längre. Trots en försenad utredning så pekas ingen tydlig väg för framtiden ut. I nästa vecka kommer de rödgröna med sina budgetriktlinjer som verksamheten ska arbeta efter, då förväntar vi oss tydliga besked och konkreta förslag. Bygg vidare på den verksamhet som fungerar och rätta till de brister som finns. Det måste föras en kontinuerlig dialog med kommunerna, inte minst på de platser där verksamhet saknas. Om det sedan kallas för Unga Vuxna eller ungdomshälsa är oväsentligt. Det viktigaste är att det finns lättillgängligt och snabbt stöd för de ungdomar som har behov. Samverkan mellan landstinget och kommunerna som inte fungerar får inte gå ut över ungdomarna. Därför vill vi ha besked av ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) och av den rödgröna majoriteten. Vad händer nu?


Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]