måndag, april 23, 2012

 

Personalinformation utan risk för vinkling


För många av landstingets medarbetare är personaltidningen Nerven enda möjligheten att få en objektiv information om vad som händer i landstinget. Alla har inte tillgång till en dator på sin arbetsplats och tidningsformatet är mycket uppskattat. Därför är jag och Landstingsalliansen mycket tveksam till ledningsgruppens förslag att lägga ner Nerven. Ledningsgruppen har föreslagit att tidningen ska ersättas med information på landstingets intranät Navet. Förslaget har dock inte varit uppe till politisk behandling. Reaktionerna har också varit starka från de anställda och bl a har en namninsamling startats i Kalmar. Våra medarbetare måste ha ett avgörande inflytande i den här frågan. Det är ju för deras skull informationen ges. Det finns alltid en risk att informationen på intranätet kan upplevas som arbetsgivarstyrt och det är inte bra. I grunden är det en demokratifråga och en mycket viktigt del i landstingets personalpolitik. Det är därför viktigt att föra en djup dialog med olika arbetstagarorganisationer innan beslut fattas.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]