torsdag, april 19, 2012

 

Äntligen - lagstadgad rätt att få bo tillsammans

I höst kan vi folkpartister infria vårt vallöfte om att införa en lagstadgad parboendegaranti. På så sätt kommer alla äldre par, som så önskar, att kunna fortsätta bo tillsammans. Idag skickade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet med ett lagförslag om den självklara rätten att få åldras tillsammans. I den föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slår fast att äldre par som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken behöver äldreboende. Folkpartiets undersökning från 2011 visade att bara en tredjedel av landets kommuner har infört en rätt för äldre par att flytta till äldreboende tillsammans. I många kommuner finns varken politiska beslut eller andra former av riktlinjer för parboende när bara den ene maken har behov av omsorg. I höst kan äntligen detta bli verklighet. Ett särskilt tack till Barbro Westerholm för att du alltid stått på de äldres sida för denna rättighet år 2012. Något annat vore ju helt orimligt år 2012! Jag tänker spontant på mina egna föräldrar som är 88 och 87 år gamla. Vilken rätt skulle kommunen ha att skilja dem åt efter 65 års äktenskap?

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]