torsdag, april 26, 2012

 

Vi kräver besked om Unga Vuxna

Så dök då äntligen utredningen om verksamheten för Unga Vuxna upp. Redan vid landstingets budgetbehandling i november 2010 hänvisade den rödgröna majoriteten till det kommande arbetet och utvärderingen men det har varit väldigt svår att komma till skott. Under tiden har en våt filt legat över verksamheten som just nu finns i hälften av länets kommuner och som på dessa ställen ser väldigt olika ut. Utredningens slutsats är att det är tveksamt att bygga ut Unga Vuxna-verksamheten ytterligare i länet. Den uppfattningen visste vi att vänstermajoriteten hade redan för ett och ett halvt år sedan så något nytt har knappast kommit fram. Nu finns det istället en uppenbar risk att verksamheten försvinner. Vad den skulle ersättas med är det ingen som vet. Istället hänvisas till en ungdomshälsa som dock inte beskrivs närmre.

Tanken med Unga Vuxna-mottagningarna är att snabbt fånga upp ungdomar som mår dåligt. Ju snabbare desto bättre för både individen och samhället. Därför måste den här frågan en gång för alla lösas. Långbänken kan inte fortsätta längre. Trots en försenad utredning så pekas ingen tydlig väg för framtiden ut. I nästa vecka kommer de rödgröna med sina budgetriktlinjer som verksamheten ska arbeta efter, då förväntar vi oss tydliga besked och konkreta förslag. Bygg vidare på den verksamhet som fungerar och rätta till de brister som finns. Det måste föras en kontinuerlig dialog med kommunerna, inte minst på de platser där verksamhet saknas. Om det sedan kallas för Unga Vuxna eller ungdomshälsa är oväsentligt. Det viktigaste är att det finns lättillgängligt och snabbt stöd för de ungdomar som har behov. Samverkan mellan landstinget och kommunerna som inte fungerar får inte gå ut över ungdomarna. Därför vill vi ha besked av ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) och av den rödgröna majoriteten. Vad händer nu?


Etiketter: ,


måndag, april 23, 2012

 

Personalinformation utan risk för vinkling


För många av landstingets medarbetare är personaltidningen Nerven enda möjligheten att få en objektiv information om vad som händer i landstinget. Alla har inte tillgång till en dator på sin arbetsplats och tidningsformatet är mycket uppskattat. Därför är jag och Landstingsalliansen mycket tveksam till ledningsgruppens förslag att lägga ner Nerven. Ledningsgruppen har föreslagit att tidningen ska ersättas med information på landstingets intranät Navet. Förslaget har dock inte varit uppe till politisk behandling. Reaktionerna har också varit starka från de anställda och bl a har en namninsamling startats i Kalmar. Våra medarbetare måste ha ett avgörande inflytande i den här frågan. Det är ju för deras skull informationen ges. Det finns alltid en risk att informationen på intranätet kan upplevas som arbetsgivarstyrt och det är inte bra. I grunden är det en demokratifråga och en mycket viktigt del i landstingets personalpolitik. Det är därför viktigt att föra en djup dialog med olika arbetstagarorganisationer innan beslut fattas.

Etiketter: , ,


söndag, april 22, 2012

 

Brukaranpassa sjukreseverksamheten

Dags för min andra leverans till soptunnan. Först fick Svenska Spel en känga den här gången handlar det om sjukreseverksamheten. Flera medborgare har kontaktat mig och framfört kritik om att den inte är anpassad efter de behov som finns hos de som nyttjar verksamheten. Många av de som har rätt till sjukresor har också beviljats färdtjänst men tyvärr är samordningen av dessa båda verksamheter bristfällig. Man kan t ex bara få sin sjukresa från den adress man är folkbokförd. Om man t ex bor och är skriven i Kalmar men har sommarhus på Öland så får man inte sjukresa från Öland även om man bor där hela sommarhalvåret. Är det verkligen rimligt? Istället får man beställa färdtjänst från sommarhuset till folkbokföringsadressen för att därifrån beställa sjukresa till någon av våra vårdinrättningar. Det är verkligen inte en brukar- eller kundanpassad verksamhet. Fr om i år är både färdtjänst- och sjukreseverksamhet samlad under Landstinget i Kalmar län. Det borde innebära att en samordning kan ske efter den enskildes behov. Tills dess att problemet inte är löst hamnar frågan med bestämdhet i min röda soptunna. Det bör all oförklarlig byråkrati göra. 

Etiketter: ,


 

Du har rätt att leva livet hela livet

Befinner mig just nu mittemellan två viktiga konferenser i Stockholm. För att få ut max av vistelsen här passade jag och frun dessutom på att uppleva Jesus Christ Superstar med Ola Salo. Musicalen var en fantastisk upplevelse där man moderniserat mycket av både uttryck på scenen och språket för att få budskapet att gå fram ännu bättre. Att se Jesus inledningsvis transporteras in på scenen i en kundvagn av lärjungar i nitar och läder gav onekligen ett nytt intryck. Det hela var mäktigt och omskakande. Kanske gav det också lite eftertanke i den tid vi lever i.

Tillbaka till konferenserna där Äldreriksdagen är avklarad medan Hälsostämman återstår. Det finns självklart en direkt koppling mellan dessa. Vi blir allt äldre och förhoppningsvis kan vi åstadkomma en hälsosam ålderdom istället för en längre tid med sjukdomar och ohälsa. Det handlar om livskvalitet och att själv kunna påverka. Själv har jag försökt lyfta frågan om äldres psykiska hälsa. Det är ett område som länge varit eftersatt, det intygades av flera föreläsare. Många personer med psykisk ohälsa "försvinner" vid 65 års ålder då boendestöd ska ersättas med hemtjänst och riskerar då att inte få den vård aoch behandling som de behöver och har rätt till. När man blir äldre löper man dessutom en större risk att återuppleva trauma man varit med om tidigare i livet. Kombinationen demens och depression är inte heller ovanlig på äldre dar. Det saknas ofta äldrepsykiatriker och geriatriker i landstingen och samtalsterapi erbjuds i mindre utsträckning än för yngre patienter. Samverkan mellan omsorg, primärvård och psykiatri måste utvecklas. Det finns ofta brister i helhetstänket kring den äldre, kontinuiteten i vården måste bli bättre och kunskapen kring äldres hälsa och sjukdomar måste öka. Risken att se äldre som ett kollektiv är också överhängande. All vård och omsorg måste istället i än större utsräckning än nu vara individanpassad. Vi har med andra ord en läxa att göra och ett stort arbete framför oss.

Etiketter: , , ,


torsdag, april 19, 2012

 

Äntligen - lagstadgad rätt att få bo tillsammans

I höst kan vi folkpartister infria vårt vallöfte om att införa en lagstadgad parboendegaranti. På så sätt kommer alla äldre par, som så önskar, att kunna fortsätta bo tillsammans. Idag skickade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet med ett lagförslag om den självklara rätten att få åldras tillsammans. I den föreslås en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slår fast att äldre par som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken behöver äldreboende. Folkpartiets undersökning från 2011 visade att bara en tredjedel av landets kommuner har infört en rätt för äldre par att flytta till äldreboende tillsammans. I många kommuner finns varken politiska beslut eller andra former av riktlinjer för parboende när bara den ene maken har behov av omsorg. I höst kan äntligen detta bli verklighet. Ett särskilt tack till Barbro Westerholm för att du alltid stått på de äldres sida för denna rättighet år 2012. Något annat vore ju helt orimligt år 2012! Jag tänker spontant på mina egna föräldrar som är 88 och 87 år gamla. Vilken rätt skulle kommunen ha att skilja dem åt efter 65 års äktenskap?

Etiketter: ,


måndag, april 09, 2012

 

Svenska Spel först i soptunnan

Så är det dags för första leveransen i min röda soptunna. Som många förstår kommer det att handla mycket om politik men så här under påskhelgen tänker jag vara snäll mot den rödgröna landstings- och kommunmajoritet och mjukstarta genom att söka mig till sport- och spelvärlden. Dagen första sopkast blir därför Svenska Spel vilka som sponsor till allsvenskan stoppade nya allsvenska Åtvidaberg FF:s humoristiska musikvideo. Anledningen var att låten man spelade in var en cover på konkurrenten Unibets TV-reklam.....eller kan det vara för att brukslaget driver med storklubbarna? Vem vet! I vilket fall är det löjligt och ohumoristiskt av Svenska Spel. Därför hamnar ni mycket välförtjänt i min soptunna. Skäm inte ut er utan försök ha glimten i ögat!

Nedan kan ni ändå se den av Svenska Spel stoppade videon. Folkviljan vinner alltid!

http://www.youtube.com/watch?v=MYVzlrMim4A

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]