torsdag, mars 08, 2012

 

Vad gör vi för vårdens långliggare?

Idag är det både Internationella Kvinnodagen och Världsnjurdagen. Till att börja med är det därför självklart på plats med en hyllning till alla kvinnor. Arbetet för ökad jämställdhet ser kanske lite olika ut beroende på var vi befinner. I många länder handlar det om lika demokratiska rättigheter i form av t ex rösträtt medan det på andra håll handlar om lika löner och villkor på arbetsmarknaden. Vi har helt enklet hunnit olika långt. Men oavsett var vi befinner oss så måste arbetet fortsätta. Vi kan inte vara nöjda förrän den dagen då män och kvinnor har samma förutsättningar. Däremot får vi aldrig glömma att vi är olika och det är olikheterna som utvecklar oss och som gör oss intressanta. Ibland känner jag nämligen att det finns en tendens att man från vissa håll vill sudda ut olikheterna och det är något som åtminstone jag inte vill. Jämställdheten börjar hemma i vardagen, på arbetsplatsen och rent av i våra partiorganisationer. Många lovordar i ord jämställdheten men när det väl kommer till praktisk handling händer inte mycket. Det gäller tyvärr också i många politiska organisationer.

För att uppmärksamma Världsnjurdagen besökte jag och några andra folkpartister dialysavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Där tillbringar vissa patienter 3-4 dagar i veckan oftast vid 3-5 timmar per tillfälle för att deras njurar inte klarar av rena blodet. Till detta ska i många fall läggas sjukresor som i enkel riktning kan ta mer än en timme. Dessa vårdbesök pågår för många år ut och år in och gör dialyspatienterna till de kanske mest frekventa besökarna på våra sjukhus. Men hur ser vårdmiljön ut? Vilken utrustning finns det? Hur kul är det att äta sjukhusmat vecka ut och vecka in? Jag tror att vi måste fundera över hur vi på olika sätt kan göra dessa patienters vårdtid mer dräglig. Det är svårt att tänka sig in patienternas situation men det är nog något vi måste göra i större utsträckning inför framtiden.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]