torsdag, mars 22, 2012

 

Märkliga citat i landstingsdebatten

Gårdagen landstingsfullmäktige i Oskarshamn blev ett nytt exempel på den rödgröna majoritetens (i sina egna ögon) förträfflighet. Mycket handlar om att slå sig för bröstet och skryta. Den viktiga folkhälsopolitiska planen fick vi i sista stund möjlighet att påverka och lämna förbättringsförslag på. De rödgröna tyckte att vi därmed varit delaktiga vilket inte minst motbevisas av att majoriteten på egen hand höll presskonferens kring det "gemensamma" dokumentet dagen innan.

Ett stort antal interpellationer behandlades och jag kan inte undanhålla två citat från de skriftliga svaren. Det första står Jessica Rydell (MP) för i interpellationen om läget på Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn: "Vi har idag inga akuta arbetsmiljöproblem i Oskarshamn." Men hallå! 2009 hotade Arbetsmiljöverket med vite på 500 000 kr om bristerna vid Kristinebergs hälsocentral inte åtgärdades. Inga sådana åtgärder är hittills vidtagna. Hälsocentralen håller just nu på att flytta in på sjukhuset men ingen vet hur en långsiktig lösning kommer att se ut eller vad som nu kommer att ske. Hur ser ett akut arbetsmiljöproblem ut i Rydells värld?

Det andra citatet står Rydell och Linda Fleetwood (V) gemensamt för i svaret på en interpellation om det organisatoriska ansvaret för barn och ungdomars psykiska hälsa. Där svarar man: "Alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt får också givetvis den vård de behöver." Var har ni befunnit er de senaste åren när barn och ungdomar skickats mellan olika aktörer och just inte fått den vård man behövt? Många ungdomar och deras anhöriga kämpar för att deras barn ska få vård och behandling medan olika förvaltningar inte kan komma överens om vem som bär ansvaret. Det är inte anständigt att då uttrycka sig som Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]