onsdag, mars 14, 2012

 

Hur mår våra äldre?

Socialstyrelsens rapport ”Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd” visar att äldre inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk vård i samma utsträckning som yngre, och därför riskerar att underbehandlas. Trots att ångest och depression är vanligt förekommande bland äldre är användningen av samtalsbehandling i det närmaste obefintlig.
Socialstyrelsen menar att psykiskt sjuka äldre missgynnas. Ungefär 12-15 procent av befolkningen över 65 år lider av nedstämdhet och depression. Det är en märklig ordning där en grupp med störst behov får minst samtalsbehandling. Istället försöker man lösa problemet med läkemedel vilket kan ge biverkningar.

Rapporten pekar på behovet av centrala åtgärder inom landstingen för att psykiskt sjuka äldre ska kunna garanteras en god psykiatrisk vård. Vad gör då landstinget för att öka kompetensen och sprida kunskap kring äldres psykiska ohälsa? Patienten får inte hamna i kläm mellan olika förvaltningar inom landstinget, eller bollas mellan kommun och landsting. Nu behandlas äldre med psykiatrisk problematik inom primärvården och äldreomsorgen utan att gruppen får tillgång till specialistpsykiatri. Socialstyrelsen skriver också att andelen personer som under 2010 vårdades för en psykisk sjukdom inom den specialiserade öppen- eller slutenvården var lägst bland dem som var 65 år och äldre. Det bor många äldre i Kalmar län, och även om det oftast är kommunen eller hälsocentralen som är vårdkontakten så är det landstingets psykiatriförvaltning som har det yttersta ansvaret för psykiatriverksamheten i länet. Socialstyrelsens rapport pekar på allvarliga brister. Om de finns även i vårt län måste de åtgärdas.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]