fredag, mars 02, 2012

 

En dag i verkligheten

Igår hade jag och ett antal politiker en heldag i verkligheten. Det handlade om familjer med ett eller flera barn med flerfunktionshinder. Vi fick vara med hemma, i skolan, i vården och på ett korttidsboende. På nytt blev vi påminda om att det ofta finns en bristande helhetssyn från olika inblandade myndigheter vilket ofta gör att den enskilde, i det här fallet barn med funktionsnedsättning och deras familjer, kommer i kläm. Allt för ofta utgår biståndsprövningar utifrån ett myndighetsperspektiv istället för det individuella behovet. Det handlar inte alltid om bristande ekonomiska resurser utan ofta om stelbent byråkratiskt tänkande hos Försäkringskassan, kommunerna och landstinget. Ansvaret för bostadsanpassning, avlastning, habilitering, hjälpmedel och personlig assistens ligger t ex utspritt på olika huvudmän. Någon egentlig samordning och ansvar för helheten finns inte vilket försvårar kontakterna för de anhöriga. Det hela blir en djungel där man lätt tappar sugen och ger upp. Från samhällets sida måste vi ta ett gemensamt ansvar för dessa utsatta barn och deras familjer. Ofta glömmer vi t ex de syskon som finns i familjerna och som också behöver uppmärksamhet. Därför är det viktigt att möjligheterna till avlastning i form av korttidsboende utvecklas.

En av de anhöriga sa i samband med studiedagen: "De (politikerna) får en inblick men de kan inte förstå hur det är". Det kunde inte sagts bättre. Vi kan aldrig föreställa oss dessa familjers ständiga kamp, t ex för en ramp vid trappan vid ingången till huset. Det vi däremot kan göra är att ta med oss frågorna oavsett var vi verkar. Vi måste få till en bättre samordning. Det är vi skyldiga. Det får inte bara bli tomma ord i fotoblixtarnas sken. En dag i verkligheten är alltid bättre än en dag vid sammanträdesbordet.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]