tisdag, februari 21, 2012

 

Mer tid till patienterna!

Vårdpersonal med lång utbildning inom yrket ska arbeta med patienter och inte vid skrivbordet med administration. Visst låter det självklart? Men är det så? 2006 föreslog FP i en motion ­åtgärder för att öka tiden för personalens patientarbete. Studier visade nämligen att mycket av sjukvårdspersonalens arbetstid gick till administration. Vi fick ett positivt gensvar som innebar att landstinget tillsammans med de fackliga organisationerna skulle skapa en handlingsplan för mer tid till patientarbete. Först skulle dock det nya datajournalsystemet Cosmic införas. Enligt planerna skulle det frigöra ytterligare tid för direkt patientarbete. Men vad hände? Hur blev det i verkligheten?

I förra landstingsplanen gavs ett uppdrag i linje med våra förslag. En projektledare tillsattes ”med uppdrag att kontinuerligt se över verksamheternas möjligheter till effektivisering och potential att rationalisera för att frigöra vårdpersonalens tid i och med införandet av IT-baserade verksamhetsstöd”. Nyligen presenterade projektledaren en slutrapport, som till större delen handlar om hur datajournalsystemet Cosmic används. Rapporten pekar på flera problem som orsakar onödig administration. Enligt rapporten förekommer en överdokumentation i journalerna: ”Dokumentationskravet har övertolkats av alla yrkesgrupper och det finns brist i ledning och samordning av dokumentationsprocessen. Detta är inte patientsäkert och tar tid i anspråk.”Stora mängder onödig information är både en tidstjuv och en risk. Ju mer data som förs in i journalerna, desto större är risken att viktig information missas eftersom det ”drunknar” i mängden. Enligt rapporten finns ”inga regler och rutiner uppbyggda kring dokumentationen”. Brister i ledning och styrning är ett problem som en handlingsplan skulle kunna innehålla lösningar för.Att det överdokumenteras visar inte minst dessa citat ur rapporten: ”Vid ett akutbesök fanns redan 13 journalanteckningar registrerade innan patienten träffat läkaren, varav endast en var väsentlig för patientens fortsatta vård”. ”Skulle jag läsa allt i en journal skulle jag inte hinna med patienterna.”

Alltför ofta får vårdpersonal sköta administrativa arbetsuppgifter som vore mer lämpade för exempelvis läkarsekreterare. Det kan finnas flera orsaker till att personalens kompetenser inte används optimalt ute i verksamheterna. Det brister i kunskap om vad de olika yrkesgrupperna har för ansvar och arbetsuppgifter, vilket ofta leder till dubbelarbete. Traditioner, revirtänk och olika tolkningar av lagstiftningen tillåts styra arbetssätten. Allt detta leder på olika sätt till en onödig administrativ börda för personalen i?landstinget. Vårt förslag för att öka tiden för vårdpersonalens patientarbete är därför minst lika aktuellt i dag. Vi vill att landstingets olika yrkesgrupper ska tillåtas syssla med de uppgifter de är utbildade för och har kompetens för. Det tjänar alla på.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]