onsdag, februari 22, 2012

 

Rödgrön handlingskraft: Inga kommentarer!

Att besvara svåra frågor med att man "inte har några kommentarer" är klassiskt. Det används när man känner sig pressad och saknar svar. Nu används den avslöjande taktiken även av Miljöpartiets Jessica Rydell när frågan om läkarbristen i Smedby och Ljungbyholm på nytt uppmärksammas. Redan för fyra år sedan beskrev vi folkpartister den frustration och oro som många listade patienter på hälsocentralerna i Smedby och Ljungbyholm känner över bristande kontinuitet i läkarkontakterna. Fyra år senare finns den alltså fortfarande kvar. I princip har ingenting hänt. Beskedet i Barometern-OT ter sig väldigt märkligt men är samtidigt en tydlig signal från en passiv rödgrön majoritet: "Jessica Rydell ville på tisdagen inte kommentera kritiken". Kan brist på handlingskraft uttryckas tydligare?

Etiketter: , ,


tisdag, februari 21, 2012

 

Mer tid till patienterna!

Vårdpersonal med lång utbildning inom yrket ska arbeta med patienter och inte vid skrivbordet med administration. Visst låter det självklart? Men är det så? 2006 föreslog FP i en motion ­åtgärder för att öka tiden för personalens patientarbete. Studier visade nämligen att mycket av sjukvårdspersonalens arbetstid gick till administration. Vi fick ett positivt gensvar som innebar att landstinget tillsammans med de fackliga organisationerna skulle skapa en handlingsplan för mer tid till patientarbete. Först skulle dock det nya datajournalsystemet Cosmic införas. Enligt planerna skulle det frigöra ytterligare tid för direkt patientarbete. Men vad hände? Hur blev det i verkligheten?

I förra landstingsplanen gavs ett uppdrag i linje med våra förslag. En projektledare tillsattes ”med uppdrag att kontinuerligt se över verksamheternas möjligheter till effektivisering och potential att rationalisera för att frigöra vårdpersonalens tid i och med införandet av IT-baserade verksamhetsstöd”. Nyligen presenterade projektledaren en slutrapport, som till större delen handlar om hur datajournalsystemet Cosmic används. Rapporten pekar på flera problem som orsakar onödig administration. Enligt rapporten förekommer en överdokumentation i journalerna: ”Dokumentationskravet har övertolkats av alla yrkesgrupper och det finns brist i ledning och samordning av dokumentationsprocessen. Detta är inte patientsäkert och tar tid i anspråk.”Stora mängder onödig information är både en tidstjuv och en risk. Ju mer data som förs in i journalerna, desto större är risken att viktig information missas eftersom det ”drunknar” i mängden. Enligt rapporten finns ”inga regler och rutiner uppbyggda kring dokumentationen”. Brister i ledning och styrning är ett problem som en handlingsplan skulle kunna innehålla lösningar för.Att det överdokumenteras visar inte minst dessa citat ur rapporten: ”Vid ett akutbesök fanns redan 13 journalanteckningar registrerade innan patienten träffat läkaren, varav endast en var väsentlig för patientens fortsatta vård”. ”Skulle jag läsa allt i en journal skulle jag inte hinna med patienterna.”

Alltför ofta får vårdpersonal sköta administrativa arbetsuppgifter som vore mer lämpade för exempelvis läkarsekreterare. Det kan finnas flera orsaker till att personalens kompetenser inte används optimalt ute i verksamheterna. Det brister i kunskap om vad de olika yrkesgrupperna har för ansvar och arbetsuppgifter, vilket ofta leder till dubbelarbete. Traditioner, revirtänk och olika tolkningar av lagstiftningen tillåts styra arbetssätten. Allt detta leder på olika sätt till en onödig administrativ börda för personalen i?landstinget. Vårt förslag för att öka tiden för vårdpersonalens patientarbete är därför minst lika aktuellt i dag. Vi vill att landstingets olika yrkesgrupper ska tillåtas syssla med de uppgifter de är utbildade för och har kompetens för. Det tjänar alla på.

Etiketter: , ,


 

Hög kvalitet avgörande för läkarutbildningen

Det råder närmast en hallelujastämning efter gårdagens besked att Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet i samarbete med Lunds Universitet och Region Skåne ska bedriva delar av läkarutbildning. Nu gäller det att vårda initiativet som om det slår väl ut kan bli ett lyft både för Kalmar, Linnéuniversitetet, länet och inte minst landstinget. Samtidigt är det nämligen viktigt att säkra en hög kvalitet i utbildningen så att den får ett gott rykte bland landets studenter. Jag tycker att Barometern-OT:s ledarskribent Ulf Wickbom på ett bra sätt beskriver vikten av detta kvalitetsarbete och vad som krävs för att denna möjlighet också ska leda till framgång.

Etiketter: , , ,


måndag, februari 20, 2012

 

Vad kommer att hända med Oskarshamns sjukhus?

I november 2003 beslutade landstingsfullmäktige i politisk enighet om stora förändringar för hälso- och sjukvården i Kalmar län. Bland det som förändrades var uppdraget för akutverksamheten vid Oskarshamns sjukhus. Åtta år har gått sedan dess. Ett ytterligare antal förändringar har gjorts. De har stegvis rubbat helhetstanken från 2003. I många fall har detta skett utan att politiken har fattat några formella beslut.

Det finns därför en oklarhet för patienterna om vart de ska vända sig. Ibland är det Västervik, ibland Kalmar, ibland primärvårdsjouren på Slottsgatan, ibland medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus. Resultatet blir för många en stor otrygghet. Patienterna får nu istället själva leta sig fram till rätt vårdinstans.

Nu är det dags att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma en stabil och tydlig sjukvårdsstruktur i mellanlänet. Vad kommer att hända med Oskarshamns sjukhus? Det här är en fråga som vi inte bara kan överlämna till verksamheten utan här behövs ett tydligt politiskt ansvar. Vi räcker därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn. Vid kvällens stormöte på Forum i Oskarshamn får vi veta om den rödgröna majoriteten är beredd att ta emot den.

Etiketter: , , ,


tisdag, februari 14, 2012

 

Var finns solidariteten inom organdonationsområdet?

I en vällovlig debattartikel i dagens Barometern-OT går de fyra rödgröna landstingsråden ut och uppmanar fler länsbor att donera organ till donationsverksamhet. Jag delar helt syftet med den uppmaningen. Vad man däremot inte nämner med ett ord är att vi i Kalmar län under en längre tid har tillhört bottenskiktet i hela landet när det gäller att identifiera organdonatorer och att ta tillvara på deras organ. Vi förlitar oss därför helt att andra landsting ska svara upp mot det behov som finns. Landstinget i Kalmar län medverkar alltså i mycket liten utsträckning själva till att lösa behovet av organ. Det är en brist som jag vid flera tillfällen tidigare tagit upp (bl a i interpellationer och debattartiklar) men väldigt lite verkar hända. Så nu är det upp till bevis rödgröna majoritet. Vad händer i ert eget landsting?

Etiketter:


söndag, februari 12, 2012

 

Nya patientberättelser att lära av

Söndagen innebär möjlighet att reflektera lite över veckan som gått. För min del avslutades den med en resa med patientbussen till Universitetssjukhuset i Linköping. Jag har åkt med den tidigare, då som anhörig, och vet vilken oro man kan känna inför egen eller någon anhörigs besked kring en sjukdom. Den här gången handlade det alltså om en ren studieresa men självklart närmar man sig en sådan resa med största respekt. Jag upplevde dock omedelbart en härlig känsla av empati och värme. Det gällde inte minst personalen som med verklig fingertoppskänsla närmade sig patienterna. Man hade en fantastisk förmåga att känna av var man kunde skoja med resenärerna och när man fick vara mer avvaktande. Allt kännetecknades dock av största respekt. För många resenärer var inte fredagens resa den enda i veckan utan för vissa var det kanske både tredje eller fjärde resan i en längre sjukdomsbehandling.

Diskussionens vågor gick tidigt höga. Regionfrågan, äldreomsorgens kvalitet och tillståndet på Oskarshamns sjukhus vara bara några ämnen som luftades. Erfarenheterna bland vårdens verkliga experter är ju stora så jag lyssnade och deltog med stort intresse. Efter ett spontant studiebesök på onkologen i Linköping var det snart dags för hemresa och nya samtal. När jag steg av bussen vid entrén vid Länssjukhuset i Kalmar kände jag mig rik av nya erfarenheter efter att ha fått en inblick av det som är en vardag för flera länsbor. Återigen upplevde jag att det är i vardagen lärandet finns inte bland alla möten vid sammanträdesborden. Förhoppningsvis bidrog resan däremot till att jag är något bättre förberedd och klokare vid nästa möte. Tack för en givande dag med några av hälso- och sjukvårdens vardagshjältar.

Etiketter: ,


tisdag, februari 07, 2012

 

Viktiga brukarkontakter

Att ha kontakt med olika patientorganisationer är alltid viktigt. Det är nämligen deras medlemmar som mest använder sig av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. Igår hade jag förmånen att få träffa psykiatrins brukarråd i södra länsdelen och ta del av den erfarenhet som finns i gruppen. Patienterna inom psykiatrin är förmodligen annars den grupp som har allra svårast att göra sin röst hörd. Det finns flera förklaringar till det. Jag knöt flera viktiga kontakter som jag ny kan använda i det viktiga arbetet att utveckla psykiatrin i Kalmar län. Vi kan lära något av varje patients berättelse för den speglar verkligheten utifrån just den individens situation.

Etiketter: ,


onsdag, februari 01, 2012

 

Bra Henriksson!

Jagt har tidigare engagerat mig i fallet med 17-åringen som avled efter att ha fått vänta på ambulanstransport. I dagens Barometern-OT framförs ytterligare kritik mot SOS Alarm i Växjö. Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) gör nu det enda rätta och bjuder in SOS Alarm till landstingsstyrelsen för att informera om verksamheten. Det är ett bra initiativ. Jag hoppas liksom tidigare att dessa händelser utreds ordentligt och kommer ställa frågor kring detta när SOS Alarm besöker oss. Finns det brister i hanteringen av larm så måste de åtgärdas,

Etiketter: ,


 

Nytt hårt slag för överumsborna

Idag kom ett nytt hårt slag mot hälso- och sjukvården i den norra länsdelen. Folktandvårdsmottagningen i Överum läggs ner från den 1 mars. Tidigare kom beskedet om nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Edsbruk och Loftahammar. För ett antal år sedan försvann ambulansen i Överum och framtiden för vårdcentralen på orten är ett hett diskussionsämne. Närvaron av offentlig service är alltid en indikator på en orts möjligheter att utvecklas så jag förstår den oro som många överumsbor nu känner. Signalerna från den rödgröna landstingsmajoriteten är inte bra. Förvisso har folktandvårdsmottagningen redan varit stängd en tid p g a tandläkarbrist och visst är det så att en mobil tandvårdsenhet till stora delar kan fortsätta att förse lokalbefolkningen med tandvård. Men symboliken är så otroligt viktig för en ort som under en längre tid gått på knäna. En nedläggning har diskuterats under lång tid. Under den förra rödgröna mandatperioden var dåvarande landstingsrådet, Johnny Petersson (V) ute i samma ärende men stötte på ett massivt lokalt motstånd. Den här gången är det miljöpartisten och landsbygdsför(etr)ädaren??? Jessica Rydell som håller i yxan. Har frågan bara vilat under åren som gått? Har man ansträngt sig tillräckligt för att verkligen hitta personal till mottagningen från den politiska och verksamhetsledningens sida. Jag är mycket tveksam! Överumsborna behöver framtidstro inte ytterligare motgångar.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]