tisdag, januari 31, 2012

 

Feminism handlar om demokrati och rättvisa

En debatt har startat om begreppet feminism efter det att socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven gått ut med att han är en övertygad feminist. Ordet feminist används i många sammanhang och ofta slarvigt som ett modeord. För mig är feminismen i huvudsak ett redskap för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. För mig handlar feminism inte om kamp mellan könen utan i första hand om ett arbete i samsyn mellan män och kvinnor med målet att alla ska ha samma värde och samma möjligheter till utveckling. Det handlar om jämställdhet hemma - att dela på hemarbetet och tiden hemma med barnen. Det handlar om jämställdhet på arbetet - att kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete, att kvinnor får fler karriärvägar, att fler kvinnor ges möjlighet till företagande och att bryta offentliga monopol. Det handlar om en rättvis fördelning av resurser mellan tjejer och killars fritidssysselsättningar. Det handlar om att bryta könsmönster och strukturer i förskola, skola och på fritidsgårdar. Kort och gott så handlar det om att se individen - inte det faktum om man är man eller kvinna. Många värderingar och fördomar är fortfarande grundmurade i vårt samhälle. Det påminns vi om varje dag men vi ser dem ofta inte. Feminism handlar om att våga se orättvisorna och om viljan att vilja förändra. I morse diskuterade jag och Rödstrumpan feminism i vardagen på Sveriges Radio P4 Kalmar. Anledningen att just vi medverkade är förmodligen att det i grunden bara finns två rörelser inom området - liberal feminism och vänsterfeminism. Här hör du hela radioinslaget.

Etiketter: , ,


onsdag, januari 25, 2012

 

Försämringar inom äldrevården

Vid dagens möte med landstingsstyrelsens arbetsutskott presenterade de olika förvaltningarna sina verksamhetsplaner för 2012-2014. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan innebär förändringar som kommer att bli tydliga för våra äldre länsinvånare. Ett flertal åtgärder övervägs. På Länssjukhuset i Kalmar kan detta gå ut över äldremottagningen som kan komma att avslutas helt, de nystartade akutgeriatriska vårdplatserna kan bli färre och det framgångsrika äldreteamet avvecklas. Det multiprofessionella mångbesökarteamet i Västervik som fångar upp patienter som av olika anledningar söker akutsjukvård många gånger per år kommer enligt planen att läggas ner.

I Landstingsplanen för 2012-2014 finns ett särskilt avsnitt som heter Vården av äldre – ett kvalitetslyft. Nu ser vi i handling vad de rödgrönas så kallade "kvalitetslyft" innebär för de mest sjuka äldre.

Etiketter: , ,


lördag, januari 21, 2012

 

Vad hade hänt om....?

....inte en radioreporter på Sveriges Radio P4 Kalmar interingt om ställt frågor till SOS Alarm om den tragiska händelsen kring en ynglings bortgång som jag tidigare skrivit om här på bloggen. Nu kommer SOS Alarm att utreda händelsen men det först efter att en reporter ringt och ställt frågor. En person på SOS Alarm säger "i det här fallet kände vi dock inte till händelsen innan radion kontaktade oss och ställde frågor". Frågan är självklar: Vad hade hänt om inte reportern ringt SOS Alarm? Det lär vi aldrig få veta men risken är att ingen fått kännedom om händelsen. Det finns onekligen anledning att se över rutinerna hos SOS Alarm.

Etiketter: ,


 

Avgången ett resultat av socialdemokratisk ledarkris

Så kom det väntade beskedet - Håkan Juholt avgår som partiordförande för socialdemokraterna. Det låga förtroendet för Juholt och kraftigt vikande opinionssiffror kunde bara leda till detta beslut. Håkan kom in i en "ond cirkel" där det mesta blev fel samtidigt som hans självförtroende av förklarliga skäl bara blev sämre och till slut blev det ett fritt fall både för honom och partiet. Situationen blev ohållbar. Samtidigt är hela händelsen ett resultat av den socialdemokratiska ledarkrisen och jag var redan när Håkan tillträdde tveksam till om partiledarbytet skulle innebära en förbättring. Många trodde säkert annars att socialdemokraternas starka tillbakagång skulle brytas när Mona Sahlin avgick. Socialdemokratin har mycket att lära, bl a att man inte längre är det självklara "stora och statsbärande partiet" för den stora allmänheten. I denna stund är det naturligt för mig att känna sympati med Håkan Juholt. Ett sådant slut unnar jag ingen oavsett om det handlar om en politisk motståndare. I grunden måste vi ändå vara medmänniskor och känna empati för varandra.

Läs gärna mitt blogginlägg i samband med Juholts tillträde.

Etiketter: , ,


fredag, januari 20, 2012

 

Självklart att utreda!

Under tragiska omständigheter avled en tonåring på väg till Länssjukhuset i Kalmar för någon vecka sedan. Enligt uppgift ska SOS Alarm ha gjort en bedömning att pojkens tillstånd var akut men inte livshotande och gav därmed transporten en lägre prioritet. En diskussion har nu uppstått huruvida SOS Alarm ska utreda händelsen eller inte. För mig är det självklart att alla verksamheter, oavsett om det finns tvingande lagar som kräver en utredning eller ej, utreder liknande händelser. Som lärande organisationer måste det finnas ett intresse att ständigt förbättra verksamhet och dra lärdom. Utöver det så bör det, gentemot de anhöriga, finnas en skyldighet att utreda vad som hänt. Grundfrågorna i en utredning är: Har det begåtts fel? Om det har gjorts - hur rättar man i så fall till detta inför framtiden?

För en stund sedan hörde jag att SOS Alarm kommer att starta en utredning. Det är givetvis något jag välkomnar. På Sveriges Radio P 4 Kalmar kan du lyssna och läsa mer om händelsen.

Etiketter: ,


onsdag, januari 04, 2012

 

Ny rödgrön förvirring

Det nya året verkar inledas lika förvirrat av den rödgröna landstingsmajoriteten som det förra avslutades. Då handlade det om nedlagda distriktssköterskemottagningar och förvirring om vem som hade tagit beslutet och om hur informationen till berörda patienter och kommuner skett. Nu handlar förvirringen om det höjda högkostnadsskyddet för besök inom den öppna hälso- och sjukvården. Den lag som riksdagen tidigare tagit är nämligen inte tvingande för landstingen utan öppnar bara möjligheten.

Förvirringen verkar total hos den rödgröna majoriteten som helt i onödan höjt högkostnadsskyddet. Tidigare har de rödgröna kraftigt motsatt sig en höjning på olika sätt (namninsamlingar, insändare m m) men när nu tillfället gavs tog man ändå chansen att höja. I ord säger man en sak men i handling gjorde man något helt annat. Ett dubbelspel och svek på hög politisk nivå.

Nu är landstingsmajoriteten förvånad över beskedet att man inte var tvingade till höjningen och ger dessutom motstridiga besked. Antingen har man haft noll koll på läget annars har man tagit en rövare och förstärkt landstingets kassa i skenet av att allt skulle vara regeringens fel. Idag säger socialdemokraten Yvonne Hagberg att höjningen ger ett välkommet resurstillskott medan vänsterpartiets landstingsråd, Linda Fleetwood, meddelar att hon vill återställa högkostnadsskyddet till den gamla nivån. Man kan verkligen undra vilket besked som gäller.

Här kan du läsa mer om den rödgröna förvirringen. Hagbergs och Fleetwoods motstridiga uttalanden finns bara i tidningsupplagan.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]