fredag, december 30, 2011

 

Frågor till Jessica Rydell

Diskussionen om avvecklingen av de resterande distriktssköterskefilialerna i länet fortsätter. I olika tidningsartiklar och radioinslag lämnar ansvarigt landstingsråd, Jessica Rydell (MP), märkliga och motsägelsefulla besked. Att avvecklingen skulle vara en direkt följd av hemsjukvårdsväxlingen och genomförandet av Hälsoval stämmer inte. Där far Rydell med direkta osanningar och gör ett klumpigt försök att gömma sig undan sitt ansvar. Hemsjukvården omfattar inte direkt de patienter som besökt distriktssköterskefilialerna. De har inte per automatik rätt till hemsjukvård och riskerar nu att få en klar försämring i sin vård. Inte heller i samband med införandet av Hälsovalet har någon avveckling av filialerna nämnts. Det är rena efterkonstruktioner.

Både patienter, intresseorganisationer och kommuner är ”tagna på sängen” av förändringen. Beslutet om nedläggning lär ha tagits på tjänstemannanivå så sent som den 15 december och informationen har varit minst sagt bristfällig. Som oppositionspolitiker har vi inte fått veta något. Att som Rydell nu i efterhand konstruera en historik är tramsigt. Hon måste själv ta ansvaret som den ytterst ansvariga politiker hon är. Som oppositionspolitiker och medborgarföreträdare vill jag därför ha svar på följande frågor: Hur länge har hon känt till nedläggningen vid de nio filialerna? På vilket sätt har Jessica varit delaktig i beslutsprocessen? Vilka dokument vid hemsjukvårdsväxlingen eller införandet av Hälsoval
skulle ligga till grund för de avvecklingar som nu sker? Nu vill jag veta sanningen och se alla korten på bordet. Några undanflykter duger inte längre!

Här finns några aktuella länkar där du kan läsa mer. Fortsättning lär följa.

http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/alliansen_upproerd_och_kraever_att_beslutsunderlaget_visas

http://www.barometern.se/nyheter/oland/(3092504).gm

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4884563

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4881347

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]