tisdag, november 29, 2011

 

Regionfrågan - en våt filt

Regionfrågan pågår intensivt i länets kommuner och i landstinget just nu. Den 21 december ska landstingsfullmäktige peka ut färdvägen för Kalmar län. En sydsvenska region? Invänta Jönköpings- och Östergötlands län? Agera helt på egen hand? Beskeden från våra tänkta samarbetspartners avlöser varandra. Ena dagen öppnas dörrar. Nästa stängs de. Läget just nu står ett antal dörrar på glänt. Effekten är väntad och välkänd - korsdrag i hela länet. Gamla motsättningar mot norr och söder växer på nytt fram vilket är djupt olyckligt. I landstinget är risken uppenbar att regionfrågan lägger sig som en blöt filt över länet. Vem vågar diskutera utvecklingsfrågor med tanke på att den framtida samhällsstrukturen är okänd? Kritik kan riktas mot flera parter. Regeringen för dess otydlighet och landstingsmajoriteten för dess passivitet. 2006 presenterade vi folkpartister en gemensam motion i flera landsting där vi föreslog en Östra Götalandsregion. Motionen besvarades i känd socialdemokratisk anda med ett nja och ingenting hände. Under tiden har våra tänkbara samarbetspartners sprungit åt olika håll vilket starkt begränsat länets alternativ. Hade vi vågat ta diskussionen tidigare så hade vi förmodligen inte befunnit oss i den akuta situation som vi gör just nu med tidsbrist och få valmöjligheter.

Här kan du lyssna på ett inslag i Sveriges Radio P 4 Kalmar med mig i regionfrågan och hur den påverkar den budgetdebatt i landstinget som jag just ska bege mig till.

Etiketter: ,


lördag, november 12, 2011

 

Perssons högerinvit

Det är inte blockpolitiken i Kalmar kommun som är fördummande - det är maktbegäret.

http://www.barometern.se/reagera/debatt/persson-friar-at-hoger(3027488).gm

Etiketter: , ,


tisdag, november 08, 2011

 

Tvär(s)topp för mobil doktor

Den rödgröna majoriteten i landstingsstyrelsen sa igår nej till ett medborgarförslag om införande av akutbilsverksamhet. Förslaget påimnner i mycket om idén med mobil doktor som vi från Folkpartiet driver och som skulle vara ett komplement till övrig hälso- och sjukvård för ökad tillgänglighet, inte minst för äldre och kroniskt sjuka. Allianspartierna lade därför ett alternativt yrkande för att utreda möjligheten att starta upp ett pilotprojekt med mobil doktor i samverkan mellan landstinget och hemsjukvården i någon av länets kommuner. Även detta röstades ned. Den rödgröna vänstermajoriteten vägrar att se möjligheterna med en mobil doktor. Man skyller på Hälsovalet, som om patientens fria val av hälsocentral skulle vara hinder för fler hembesök och mer samverkan med kommunernas hemsjukvård. Det argumentet håller inte utan är bara ett svepskäl. En liknande verksamhet har testats i Landstinget i Kronoberg, där utvärderingen visat på bättre kvalitet i hemsjukvården och ökad patientsäkerhet. Projektet har också nominerats nominerades till kvalitetspriset Götapriset 2011. Verksamheten fungerar alltså bra i Kronoberg, men är tydligen helt omöjlig att införa i Kalmar län. Jag hade hoppats att de rödgröna partierna skulle lyfta blicken en aning och åtminstone vilja utreda frågan, men det är tvärstopp. De inte bara stänger dörren, de låser den och kastar bort nyckeln.

För drygt ett år sedan, i valrörelsen 2010, presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet på riksplanet sin ”Rödgröna regeringsplattform”. Bland vallöftena fanns en mobil doktor: ”Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre”. Ändå röstade de rödgröna ledamöterna i landstingsstyrelsen alltså nej till medborgarförslaget och Alliansens yrkande. Vallöftet är tydligen ingenting värt idag. Man sviker därmed både patienterna i länet och sina väljare men det är ju inte första gången.

Etiketter: , ,


tisdag, november 01, 2011

 

Äntligen jämlik behandling av ätstörningar

Efter många års utredande och famlande kommer nu äntligen en ätstödsenhet att starta i den norra länsdelen. Den 2 december invigs den så efterlängtade verksamheten men varför tog det så lång tid att komma till skott. År 2008 gick den rödgröna majoriteten efter flera års tjat från oss allianspartier med på att utreda inrättandet av en ätstöringsverksamhet i norr. Hösten 2009 togs beslutet att starta verksamheten och pengar avsattes men ingenting hände. Först nu två år senare har man nu äntligen kommit till skott. Det var inte en dag för tidigt att den verksamhet som finns i söder nu även sprids till den norra länsdelen. Äntligen!

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]