fredag, september 16, 2011

 

Vilka insatser gör landstinget för bättre studenthälsa?

På nästa landstingsfullmäktige kommer jag att ställa två frågor kring landstingets insatser för länets studenter till Jessica Rydell (MP) som ansvarig för primärvården. Första frågan rör vilka informationsinsatser som görs nu. Inflyttade studenter, som kanske precis flyttat hemifrån, prioriterar förmodligen annat än att själva leta upp hur hälso- och sjukvården fungerar i länet och vilka möjligheter de själva har att välja hälsocentral. Många har t ex aldrig hört talas om hälsoval, listningar, de olika patientavgifterna eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

Den andra frågan är hur de rödgröna vill förbättra tillgången till hälso- och sjukvården för länets studenter. Runt om i landet rapporteras om ett ökande antal ungdomar med lindriga sjukdomstillstånd som söker sig till akutmottagningarna. Region Skåne räknar exempelvis med att 30 000 av akutbesöken kunde hanterats inom primärvården. Väntetiderna och irritationen ökar för patienterna. Varje onödigt besök på akuten innebär en högre belastning för personalen. Det ligger i allas intresse att minska de onödiga besöken på akutmottagningarna, men då måste primärvården – våra hälsocentraler – vara tillgängliga och anpassade för alla invånares behov, även studenternas.

Etiketter:


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]