onsdag, september 28, 2011

 

Vänsterpartiet talar ur skägget!

Vid gårdagens landstingsfullmäktige talade äntligen landstingets rödgröna majoritet ur skägget och deklarerade öppet sin syn på patienternas möjlighet att välja mellan olika utförare inom hälso- och sjukvården. En vänsterpartist avslöjade nämligen från talarstolen det vi alla vet - nämligen att hans parti vill ha bort ALL vård som drivs i alternativa driftsformer. "Privat vård är av ondo" sa vänsterapartisten samtidigt som han meddelade att all hälso- och sjukvård ska bedrivas i offentlig regi. Äntligen fick vi höra det öppet. Vilket är då hans och de rödgrönas besked till alla patienter som har t ex en privatläkare inom primärvården? Utan dessa läkarmottagningar skulle nämligen inte primärvården fungera. Nu är frågan mer än berättigad: Finns det utrymme för valfrihet och en mångfald av utförare i ett rödgrönt landsting? Vad är beskedet till de patienter som listat sig hos en privat läkarmottagning i primärvården. Finns det anledning att stå kvar vid den breda politiska överenskommelse som funnits kring Hälsoval i Kalmar län nu när vissa partier försöker krypa ur den?

Etiketter: ,


onsdag, september 21, 2011

 

Politikerpension - till vem?

Idag uppmärksammar Sveriges Radio Kalmar att ett antal tidigare förtroendevalda i länet uppbär visstidspension efter att ha dragit sig tillbaka från politiken. Systemet, som alla kommuner och landstinget i länet använder, har införts efter rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt kritikerna ger systemet inte alltid så stora skäl att försöka hitta ett nytt jobb eftersom pensionen minskar i takt med ev nya inkomster. Jag kan förstå att upplägget sticker i ögonen på folk. Det är en sak när man bara har några år kvar till ordinarie pensionsålder och det kan vara svårt att hitta ett arbete på den traditionella arbetsmarknaden men när man redan vid dryga 40 års ålder kan uppbära full pension - utan krav på motprestationer - så reagerar många med all rätt. Det är därför hög tid att se över regelverket för visstidspension till förtroendevalda.

Etiketter: ,


 

Tänk rätt först

Igår samlades landstingets tre olika delegationer inom hälso- och sjukvården. Under eftermiddagen diskuterades gemensamma frågor medan förmiddagen ägnades åt enskilda överläggningar. För min del innebar det bl a ett besök i Barn- och ungdomspsykiatrins nya öppenvårdslokaler i Kalmar. Jag kan med glädje konstatera den goda vårdmiljö som skapats där med ljusa, öppna och rymliga lokaler - långt från de som BUP-skolan f n bedriver sin verksamhet i. Nu syns dock en ljusning för elever och personal som lovats komma upp i "ljuset" i lediga lokaler på markplanet. Vid en "blandad" presskonferens i förra veckan lämnades i alla fall besked att lösningen nu var på gång. Anledningen till att jag skriver "blandad" är att det inte är brukligt att anordna presskonferenser med både verksamhet och politik. Det normala är att dessa sker enskilt för att inte göra verksamheten till en "politisk gisslan".

Vid gårdagens möte i Psykiatridelegationen framstod det dock på nytt klart att "rop efter nya resurser" inte är huvudlösningen på de problem som bl a finns inom barn- och ungdomspsykiatrin. Så länge vi arbetar "fel" kvittar det nämligen hur mycket nya resurser vi stoppar in - resultatet blir inte bättre för det. Först måste vi nämligen lösa de organisatoriska problemen som bl a innebär oklarheter i ansvarfördelning mellan landsting och kommuner, t ex barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Så länge vi inte "kritat spelplanen" och har "spelare som behärskar ett bra passningsspel och bildar ett lag" kvittar det hur många bollar vi kastar ut på planen. Resultatet blir inte mer lyckat för det.

Etiketter: , ,


fredag, september 16, 2011

 

Vilka insatser gör landstinget för bättre studenthälsa?

På nästa landstingsfullmäktige kommer jag att ställa två frågor kring landstingets insatser för länets studenter till Jessica Rydell (MP) som ansvarig för primärvården. Första frågan rör vilka informationsinsatser som görs nu. Inflyttade studenter, som kanske precis flyttat hemifrån, prioriterar förmodligen annat än att själva leta upp hur hälso- och sjukvården fungerar i länet och vilka möjligheter de själva har att välja hälsocentral. Många har t ex aldrig hört talas om hälsoval, listningar, de olika patientavgifterna eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

Den andra frågan är hur de rödgröna vill förbättra tillgången till hälso- och sjukvården för länets studenter. Runt om i landet rapporteras om ett ökande antal ungdomar med lindriga sjukdomstillstånd som söker sig till akutmottagningarna. Region Skåne räknar exempelvis med att 30 000 av akutbesöken kunde hanterats inom primärvården. Väntetiderna och irritationen ökar för patienterna. Varje onödigt besök på akuten innebär en högre belastning för personalen. Det ligger i allas intresse att minska de onödiga besöken på akutmottagningarna, men då måste primärvården – våra hälsocentraler – vara tillgängliga och anpassade för alla invånares behov, även studenternas.

Etiketter:


 

Större resurser till rehabilitering

Rehabiliteringsinsatserna får kraftigt ökade resurser i höstens statsbudget av Alliansregeringen. För 2012 avsätts 500 miljoner kronor för tidigare och förstärkta
rehabiliteringsinsatser. Dessutom föreslås ett nytt anslag i statsbudgeten
bl a för medel för samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Idag avsätts medel till detta motsvarande 5% av sjukpenninganslaget. Eftersom sjukfrånvaron under en tid har minskat har också medlen till samverkan minskat. Fr o m 2012 kommer dessa medel att få ett eget anslag i budgeten dit alla medel för rehabilitering kommer att samordnas.
Som ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län är jag glad att vi nu får mer långsiktiga och stabila förutsättningar för vårt arbete. Nu kan vi erbjuda fler personer att få stöd och hjälp som kan leda till återgång till arbete eller möjlighet till studier.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Etiketter: , ,


onsdag, september 14, 2011

 

Inget Unga Vuxna i Kalmar

Idag behandlades Landstingsalliansens skrivelse i landstingsstyrelsen om att starta en Unga Vuxna-mottagning. Som väntat blev vänstermajoritetens svar nej, nej och åter nej. Det finns idag verksamhet i nio av länets kommuner och dessa bygger på en aktiv samverkan mellan landstinget och kommunerna. Verksamheten utgörs av en mottagning för invånare i åldern 16-24 år med psykiska problemställningar som gör att man behöver någon att samtala med.

Kalmar har flest invånare i åldern 16-24 år och ändå saknar man en Unga Vuxna-mottagning. Även Kalmars ungdomar har rätt till en Unga Vuxna-mottagning. I november förra året ville vi ha en in en skrivning i Landstingsplanen om fortsatt utbyggnad av verksamheten i länet. Svaret då var att verksamheten med Unga Vuxna skulle utvärderas och på den vägen är det. Idag fick vi beskedet att utvärderingen nu äntligen startat, förmodligen under galgen med tanke på dagens möte. I själva verket visar hela frågan att den politiska viljan saknas.

Det är sedan länge dags att agera. Det är ohållbart att, som de rödgröna i landstinget, inte agera alls. Våra ungdomar förtjänar bättre än att ha politiska företrädare som sitter på läktaren och bara tittar på.

Etiketter: ,


torsdag, september 01, 2011

 

Vad menas med "vård efter behov"?

Idag besökte jag på nytt BUP-skolans (Barn- och ungdomspsykiatrin) lokaler i Kalmar. Det var två och ett halvt år sedan jag var där senast och jag kan bara konstatera att det fortfarande ser likadant ut. Ingenting har hänt med de skyddsrumsliknande lokalerna under den här tiden. Ja det enda ska i så fall vara att det inte har synts till några fyrbenta skadedjur på ett tag. Det är i alla fall något. Personalen gör ett jättejobb trots förutsättningarna. Ingen minns riktigt när man flyttade ner i källarlokalerna med mycket små rum och minimala fönster uppe i taket. Någon sa 12-15 år sedan. Det är i så fall 12-15 år för länge. Den patientgrupp som har det allra största behovet av en god vårdmiljö har i själva verket den sämsta. Var finns logiken i det? Vänstermajoriteten i landstinget talar ofta och gärna om "vård efter behov". Vilka floskler! Det är en skam att detta fått fortgå så länge, en skam för hela vårt landsting. Beskedet har hela tiden varit att detta ska lösas ändå händer inget. Det senaste beskedet var att allt skulle varit ordnat den 1 september. Nu har jag själv varit där och med egna ögon sett att ingenting...absolut ingenting har hänt. Hur länge ska vi gömma undan de barn och ungdomar som kanske har det svårast av alla? Hur länge ska de vägras en rimlig miljö i sin kamp att bli bättre? Jag blir uppriktigt förbannad och gråtfärdig. Fortsättning lär följa i detta mycket pinsamma ärende för Landstinget i Kalmar län år 2011.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]