tisdag, augusti 09, 2011

 

Rödgrönt hyckleri

År 2009 höjde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Landstinget i Kalmar län en mängd patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel. Efter dessa höjningar har vårt landsting i flera fall landets högsta avgifter. Inför beslutet krävde Alliansen i landstinget att en konsekvensanalys skulle göras, men majoriteten vägrade. Höjningarna slog hårt mot utsatta grupper, som exempelvis multisjuka äldre och människor med kroniska sjukdomar. Reumatiker i behov av ortopediska skor och hörapparater är ett exempel. Den rödgröna majoriteten tvingades sedermera dra tillbaka delar av sina avgiftshöjningar.

Nu kräver samma majoritet just en konsekvensanalys av Socialdepartementets förslag kring förändringar i högkostnadsskyddet. Förslaget innebär att högkostnadsskyddet för öppna sjukvårdsbesök höjs från 900 till 1 100 kr och för läkemedel från 1 800 till 2 200 kr. Högkostnadsskyddet för besök i öppenvård har varit oförändrat sedan 1997 och för läkemedel sedan 1999 och den höjning som föreslås motsvarar den allmänna prisutveckling som skett under dessa år. Förändringarna ligger på 22% för både besök och läkemedel. Under samma tidsperiod har de vanligaste patientavgifterna i Landstinget i Kalmar län fördubblats.

Hyckleriet är totalt. De kräver konsekvensanalyser av andra, medan de själva vägrat genomföra dessa. De vill politisera förändringarna av högkostnadsskyddet och smutskasta Alliansregeringen, men ser inte bjälken i det egna ögat. Alliansen i landstinget krävde en konsekvensanalys 2009 och vi kräver en 2011. Vi är konsekventa i vår politik i att förändringar som berör patienternas ekonomi måste ske med försiktighet. Vi ställer inte olika krav på beslutsunderlagen beroende på om de kommer från landsting eller riksdag.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]