torsdag, augusti 11, 2011

 

Kunskap och vidareutbildning ska stimuleras

I en artikel i Västervikstidningen beskrivs bristen på specialistutbildade sjuksköterskor på Västerviks sjukhus. Bristen finns inom flera verksamheter på sjukhuset och är känd även på politiskt håll. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är nationell och har flera orsaker. En är att löneskillnaden på många håll är för liten mellan en specialist- och grundutbildad sjuksköterska. ”Moroten” för att genomgå en specialistutbildning är därmed för liten. En annan orsak är villkoren vid själva utbildningen till specialistsjuksköterska. Vårt landsting är förhållandevis generös med de ekonomiska medlen men det finns ytterligare förslag att pröva.

På statlig nivå har man t ex beslutat att skjuta på införandet av en så kallad ST-modell vid utbildning av sjuksköterskor. ST-modellen finns redan nu för läkare och innebär att man skulle som grundutbildad sjuksköterska skulle få sin specialistutbildning helt betald inom ramen för sin anställning. Från Landstingsalliansens sida har vi föreslagit att Landstinget i Kalmar län skulle bli ett försökslän för att pröva en ST-modell för utbildning av specialistsjuksköterskor. Det skulle sannolikt underlätta rekryteringen och stimulera fler att ta steget till att bli specialistsjuksköterska. Någon respons från centralt håll har vi dock ännu inte fått. Det är viktigt att kunskap ska löna sig och stimuleras på olika sätt. Även om åtgärder redan nu görs i vårt landsting måste vi som arbetsgivare bättra oss. Det är inte minst bristen på specialistsjuksköterskor i Västervik ett bevis på.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]