onsdag, augusti 03, 2011

 

Frustration kring patienträttigheter

Idag uppmärksammar Barometern-OT fallet med en 16-åring som varit svårt sjuk i arton månader och den frustration som en förälder kan uppleva över att barnet inte får vård. Samtidigt publicerar tidningen även klinikchefens syn på ärendet. Fallet visar bl a vikten av en fungerande dialog mellan patient, anhörig och vårdpersonal. Det handlar mycket om hur man upplever den vård och behandling som ges och hur delaktig man som patient och anhörig känner sig. Här finns fortfarande en del att förbättra i landstingets olika verksamheter. Som politiker är det annars omöjligt att uttala sig om vad som gått snett i ett enskilt patientfall. Det varken ska eller bör vi göra. Det är däremot viktigt att vi tar del av hur patienter och anhöriga upplevelser olika vårdsituationer.

Självklart har man alltid som förälder en vilja att barnen ska få bästa möjliga och snabbaste vård.
Det måste alltid vara vår strävan även i landstinget. Jag förstår pappans frustration och hjälplöshet, en känsla som oftast delas även av vårdpersonalen. Det är viktigt att så snabbt som möjligt erbjuda patienten specialistvård men först måste man ta reda på veta vad som hänt och sätta rätt diagnos. De olika former av garantier som just nu tas fram inom hälso- och sjukvården är positiva och stärker patientens rättigheter men samtidigt kan det leda till förvirring. Regelverket innebär nämligen en garanti att få vård - inte att bli frisk.

Jag har under dagen fått frågor om hur mycket en anställd inom vården kan uttala sig om i tidningen. Alla medarbetare har självklart rätt till en egen uppfattning och att uttrycka den så länge man inte bryter mot patientsekretessen och går in och kommenterar enskilda patientärenden. Det här och liknande fall är vad jag förstår gränsfall och då bör man alltid vara ytterst försiktig. Här har självklart även media ett ansvar. Det kan dock finnas anledning att titta närmare på denna svåra fråga för landstingets sjukvårdsledning inför framtiden.

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]