onsdag, juni 01, 2011

 

Unga Vuxna i Västervik stängde idag

Som ett direkt resultat av den akuta bristen på psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatrin stängde idag mottagningen för Unga Vuxna (16-24 år) i Västervik. Om och när verksamheten kan starta på nytt är mycket osäkert. Verksamheten har annars beskrivits som ett föredöme och ett gott exempel på ett väl fungerande samarbete mellan landstingets psykiatriverksamhet och kommunernas skola och socialförvaltning. Grundtanken har varit att genom samverkan bygga upp en gemensam kompetens och skapa en lättillgänglig verksamhet för ungdomar med begynnande psykisk ohälsa. Genom tidiga insatser kan större problem förebyggas längre fram i livet. Stängningen av Unga Vuxna är bara ett exempel på att den allt mer akuta personalbristen inom psykiatrin nu håller på att bli ett stort hot mot den psykiska hälsan i länet. Resultatet blir att verksamheten koncentreras och resorna för brukarna blir längre.

Vid gårdagens landstingsfullmäktige i Borgholm ställde jag en skriftlig fråga till det ansvariga landstingsrådet, Linda Fleetwood (V), om hur den rödgröna majoriteten har tänkt sig att lösa situationen. Svaret ingav tyvärr inga större förhoppningar om en förändring. Hon vägrade även att svara på frågan om fler verksamheter i länet hotas av stängning. Huvudlösningen för majoriteten är att köpa in hyrdoktorer. Detta är oftast en dyr och mycket kortsiktig lösning som inte löser grundproblemet. Det finns andra lösningar som det vore bättre att lägga mer energi på. Hur skapar vi attraktiva arbetsuppgifter, ändamålsenliga vård- och arbetsmiljöer och hur lönesätter vi viktigt arbete? Här är tre viktiga områden. Under senare tid har t ex psykologer lockats över till arbetsuppgifter inom primärvården där arbetsbelastningen oftast är lättare och arbetsuppgifterna mer lockande. Därför borde en lönesatsning göras på psykologerna som arbetar inom psykiatrin. Som ett komplement borde också landstinget prova att lösa akuta tillgänglighetsproblem genom att lägga ut verksamhet på vårdavtal. Tyvärr är visionslösheten fortfarande tydlig hos en rödgrön landstingsmajoritet som i nuläget är mer intresserad av höja skatter och att åka runt och klippa band på våra sjukhusbyggen istället för att lösa psykiatrins bemanningsproblem.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]