torsdag, juni 23, 2011

 

Stärk barnsjukvården

Igår lämande Alliansen i Landstinget i Kalmar län in en motion med förslag för att förbättra barnsjukvården i Kalmar län. Grundtanken i förslagen är att det behöver tas ett helhetsgrepp för att förstärka barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det är viktigt att stärka bilden av ett län där barn och barnfamiljer ges goda möjligheter till ett gott liv och goda uppväxtvillkor. Familjer med barn i behov av särskilt stöd kan t ex ha väldigt många olika vårdkontakter. Vi vill att dessa familjer ska kunna vända sig till en särskild kontaktperson för att kunna samordna vårdkontakterna. En annan viktig åtgärd som vi föreslår är att rikta särskilda insatser till olika språkgrupper för att minska utanförskapet. Vi vill inrätta en särskild barnombudsman som ska ha uppdraget att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter. Vi vill också införa en barnchecklista för att säkerställa barnperspektivet inför alla beslut. Sjuka barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens. Det förekommer tyvärr fortfarande att barn vårdas på vuxenavdelningar t ex vårdas barn som mår psykiskt dåligt ibland på vuxenpsykiatrisk avdelning. Det är inte bra. Barn ska vårdas i en miljö som är anpassad för barn och inte för vuxna. Alliansen vill dessutom inrätta ett barnpris som ska tilldelas personer eller enheter som gjort extra insatser för att stärka barnperspektivet.

Våra förslag beskrivs i bl a Västervikstidningen.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]