torsdag, juni 23, 2011

 

Regionfrågan in i avgörande läge

Äntligen börjar regionfrågan bli riktigt het. Tisdagens seminarium i Kalmarsalen var ett bevis för det då drygt 200 personer hade träffats för information och diskussion. Vem tar vem hette ett TV-program för några år sedan och det begreppet är mer aktuellt än någonsin. Redan 2006 tog Folkpartiets landstingsgrupper i Östergötlands-, Jönköpings och Kalmar län ett gemensam initiativ om att bilda en Östra Götalandsregion bestående av Småland, Östergötland och Öland. Tyvärr var inte intresset att diskutera frågan särskilt stort från andra håll och trots att arbetsgrupper bildades över länsgränserna både norr- och söderut så dog diskussionen ut ju mer man närmade sig valet 2010. Nu börjar läget bli skarpt igen och det gäller att vårt län inte hamnar på efterkälken och blir sist i valet av samarbetspartners. Som läget är just nu hålls dörrarna öppna både gentemot Östergötland och Skåne. För oss i södra länsdelen är förstås Kronobergs ställningstagande avgörande. Blir frieriet till Skåne verklighet så kan vi ställas inför en situation där länet splittras. Att länets norra kommuner (Västervik, Vimmerby och Hultsfred) skulle ansluta sig till en sydsvensk region verkar nämligen inte så troligt.

Min personliga förhoppning bygger fortfarande på en region med ett sammanhållet Småland där även Öland, Östergötland och ev Blekinge ingår. Jag är nämligen övertygad om att länet skulle må bäst av att få vara delaktigt i uppbyggnaden av en helt ny region. Att gå upp i en Skåneregion med färdiga strukturer vore i mina ögon inte rätt väg. Hur stor är viljan där att tänka nytt? Kalmar län behöver jämnstarka samarbetspartners som tillsammans kan bygga något från grunden. Nu måste alla krafter användas för att få Kronobergs- och Jönköpings län med på tåget.

Etiketter: ,


 

Stärk barnsjukvården

Igår lämande Alliansen i Landstinget i Kalmar län in en motion med förslag för att förbättra barnsjukvården i Kalmar län. Grundtanken i förslagen är att det behöver tas ett helhetsgrepp för att förstärka barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det är viktigt att stärka bilden av ett län där barn och barnfamiljer ges goda möjligheter till ett gott liv och goda uppväxtvillkor. Familjer med barn i behov av särskilt stöd kan t ex ha väldigt många olika vårdkontakter. Vi vill att dessa familjer ska kunna vända sig till en särskild kontaktperson för att kunna samordna vårdkontakterna. En annan viktig åtgärd som vi föreslår är att rikta särskilda insatser till olika språkgrupper för att minska utanförskapet. Vi vill inrätta en särskild barnombudsman som ska ha uppdraget att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter. Vi vill också införa en barnchecklista för att säkerställa barnperspektivet inför alla beslut. Sjuka barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens. Det förekommer tyvärr fortfarande att barn vårdas på vuxenavdelningar t ex vårdas barn som mår psykiskt dåligt ibland på vuxenpsykiatrisk avdelning. Det är inte bra. Barn ska vårdas i en miljö som är anpassad för barn och inte för vuxna. Alliansen vill dessutom inrätta ett barnpris som ska tilldelas personer eller enheter som gjort extra insatser för att stärka barnperspektivet.

Våra förslag beskrivs i bl a Västervikstidningen.

Etiketter: , ,


onsdag, juni 15, 2011

 

Kulturer som möts

Befinner mig just nu på den åttonde internationella världskongressen för vuxenutbildning (ICAE) i Malmö. Nästan 700 personer från ett 80-tal länder har samlats här för att diskutera vuxenutbildning och livslångt lärande. Det är väldigt spännande när så många människor med så olika bakgrund samlas. Det är lätt att konstatera att det finns stora globala skillnader i förutsättningar och därmed i utbildningsnivå mellan olika länder men det är lika lätt att konstatera att vi ändå har mycket att lära av varandra. Det är lätt att bli hemmablind och ta vår situation för given. Denna bekvämhet är förmodligen ett av de största hoten mot vår utbildningsnivå. Samtidigt finns det andra länder som ser ökade möjligheter och som är beredda att offra mycket för att nå upp till vår nivå. Lärandet är livslångt och en ständigt pågående process, det får vi aldrig glömma. Här gör våra folkhögskolor och studieförbund stora insatser. Här vågar man ge sig in på nya områden där inga givna sanningar finns. Mot bakgrunden att minst 750 miljoner (kanske en miljard) människor av jordens invånare inte kan läsa så är utmaningen nästan ofattbar. Alla samhällen måste värdera utbildning som en rättighet, oavsett om den ges i tidiga år eller senare i livet.

Etiketter: , , , ,


fredag, juni 10, 2011

 

Regioner, högskoleexamen och matfascister

En intensiv vecka börjar nå sitt slut. Jag har varit och är fortfarande på resande fot. Just nu sitter jag på ett hotellrum i Norrköping där folkpartister i tre landsting inspirerat varandra och fört samtal. Självklart har regionfrågan varit ett samtalsämne och för landstingspolitikerna från Östergötlands-, Jönköpings- och Kalmar län är en Östra Götalandsregion fortfarande huvudspåret. Men osäkerheten är forfarande stor och många yttre faktorer kommer att påverka slutresultatet. Ibland undrar jag bara om regionfrågan blir allt för dominerande och därigenom riskerar att ta bort en del av fokus från det viktiga löpande arbetet.

Om en stund ska jag sätta mig på tåget till Jönköping där min dotter tar sin högskoleexamen. Det blir förstås en stolt dag för pappa och en och annan tår kommer säkert att fällas. Examen är på programmet för Internationellt arbete och jag måste erkänna att jag var lite orolig under parktiktiden, tre månader i Burundi, men allt gick bra. Nu är hon i mål. Grattis Sofie!

Veckan i övrigt har bestått av kompetensutveckling på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring rollen som förtroendevald och arbetsgivare. Ansvaret för t ex arbetsmiljö är oerhört viktigt. Hur ser det då ut i våra kommuner och landsting? Där tror jag att det finns en hel del som måste ses över. Ansvarsfrågorna är inte helt glasklara och det kan rent av finnas en del att se över även på hemmaplan. Veckan inleddes annars med ett möte i landstingets nya folkhögskolestyrelse. Vi har väl inte riktigt hittat arbetsformerna ännu men det känns som vi ändå är på gång. Vissa har dock redan snöat in på detaljnivån när vi egentligen bör prioritera övergripande verksamhetsplanering. Miljöpartiet driver t ex matfrågan och en obligatorisk vegetarisk matdag. Att det alltid finns en vegetarisk maträtt att välja på våra folkhögskolor är tydligen inte tillräckligt. Nu ska alla tvingas att äta vegetariskt. Valfriheten finns så beteendet påminner i mina ögon närmast om någon slags matfascism.

Etiketter: , ,


torsdag, juni 02, 2011

 

Landstingsmajoriteten blundar för arbetsmiljöproblem

När landstingets årsredovisning behandlades i fullmäktige i veckan valde den rödgröna majoriteten som vanligt att göra det hela till ett PR-nummer. Visst har vi mycket att vara stolta över, framför allt vår engagerade och kunniga personal som gör verksamheten möjlig, men ibland undrar jag om vi mäter rätt saker och alltid vågar visa verkligheten inom alla områden. Ett område som den rödgröna majoriteten mörkar kring är arbetsmiljöfrågorna. Vid landstingsfullmäktige i Vimmerby under senvintern ställde jag ett antal frågor till landstingsrådet Lena Segerberg (S) med anledning av det hot om vite som Arbetsmiljöverket utdömt kring arbetsmiljön på ambulansstationen i Vimmerby. Förutom detta fall finns ytterligare tre pågående ärenden på Arbetsmiljöverket som handlar om Landstinget i Kalmar län. Det är sitauationen på Kristinebergs och Blå Kustens hälsocentraler i Oskarshamn men även läget på Hälsocentralen i Vimmerby angående psykmottagning, distriktsvård och tandvård. Till detta ska en mängd fall läggas som framgår om man går igenom protokoll vid skyddsronder runt om i landstingets olika verksamheter. Men här väljer den rödgröna majoriteten att blunda. Här ser vi en tydlig spricka i vänsterpartiernas skyltfönster. Vid debatten i Vimmerby var Lena Segerbergs svar: ”Jag ser i dagsläget inte behov av att se över rutiner för kontroll och uppföljning av arbetsmiljön". Ändå finns det alltså fyra pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket.

Den glättiga bild av som man vill göra sken av i årsredovisningen stämmer knappast överens med den som många medarbetare upplever. I många fall överträder landstinget också bestämmelserna inom arbetstidslagen (ATL). Personalen arbetar mer och längre än vad som är tillåtet enligt lagstiftningen. Det är ett hot mot patientsäkerheten men också en arbetsmiljöfråga våra anställda. Hur långt kan personalen drivas? När passeras gränsen? Dessa båda frågor väljer de rödgröna att blunda för och kör istället så länge det går. Varför vågar ni inte visa verkligheten även inom arbetsmiljöområdet?

Etiketter: , ,


onsdag, juni 01, 2011

 

Unga Vuxna i Västervik stängde idag

Som ett direkt resultat av den akuta bristen på psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatrin stängde idag mottagningen för Unga Vuxna (16-24 år) i Västervik. Om och när verksamheten kan starta på nytt är mycket osäkert. Verksamheten har annars beskrivits som ett föredöme och ett gott exempel på ett väl fungerande samarbete mellan landstingets psykiatriverksamhet och kommunernas skola och socialförvaltning. Grundtanken har varit att genom samverkan bygga upp en gemensam kompetens och skapa en lättillgänglig verksamhet för ungdomar med begynnande psykisk ohälsa. Genom tidiga insatser kan större problem förebyggas längre fram i livet. Stängningen av Unga Vuxna är bara ett exempel på att den allt mer akuta personalbristen inom psykiatrin nu håller på att bli ett stort hot mot den psykiska hälsan i länet. Resultatet blir att verksamheten koncentreras och resorna för brukarna blir längre.

Vid gårdagens landstingsfullmäktige i Borgholm ställde jag en skriftlig fråga till det ansvariga landstingsrådet, Linda Fleetwood (V), om hur den rödgröna majoriteten har tänkt sig att lösa situationen. Svaret ingav tyvärr inga större förhoppningar om en förändring. Hon vägrade även att svara på frågan om fler verksamheter i länet hotas av stängning. Huvudlösningen för majoriteten är att köpa in hyrdoktorer. Detta är oftast en dyr och mycket kortsiktig lösning som inte löser grundproblemet. Det finns andra lösningar som det vore bättre att lägga mer energi på. Hur skapar vi attraktiva arbetsuppgifter, ändamålsenliga vård- och arbetsmiljöer och hur lönesätter vi viktigt arbete? Här är tre viktiga områden. Under senare tid har t ex psykologer lockats över till arbetsuppgifter inom primärvården där arbetsbelastningen oftast är lättare och arbetsuppgifterna mer lockande. Därför borde en lönesatsning göras på psykologerna som arbetar inom psykiatrin. Som ett komplement borde också landstinget prova att lösa akuta tillgänglighetsproblem genom att lägga ut verksamhet på vårdavtal. Tyvärr är visionslösheten fortfarande tydlig hos en rödgrön landstingsmajoritet som i nuläget är mer intresserad av höja skatter och att åka runt och klippa band på våra sjukhusbyggen istället för att lösa psykiatrins bemanningsproblem.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]