fredag, maj 27, 2011

 

Mladic får inte undkomma rättvisan

Vilken enorm lättnad att den serbiske krigsförbrytaren och bödeln Radko Mladic nu äntligen är gripen och ska ställas inför rätta samt ställas inför Krigstribunalen i Haag för att få det straff som han så väl förtjänar Inget straff kan dock förmodligen vara tillräckligt i det bosniska folkets ögon. Maldic gjorde har gjort sig skyldig till folkmord som fr o m andra världkriget i Europa bara kan överträffas av Hitler och Stalin. Nu talas det om att Mladic är för sjuk för att kunna bege sig till Haag. Alla knep tas till för att undkomma rättvisan. Min undran är bara hur många av de människor som han förföljde på Balkanhalvön mår. Många är döda - andra har fått men för livet. Radko Mladic får inte komma undan!

Etiketter: ,


torsdag, maj 26, 2011

 

Märklig tystnad från media

På tisdag är det landstingsfullmäktige i Borgholm. Bunten med handlingar är rekordtjock eftersom vi bland annat ska behandla årsredovisningen för 2010. Just nu försöker jag metodiskt arbeta mig igenom alla ärenden och förbereda mig. Det viktigaste ärendet av alla är organisationen av den framtida kollektivtrafiken där landstinget nu i förvaltningsform tar det fulla ansvaret för kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. I samband med att en skatteväxling görs mellan landsting och kommuner passar även den rödgröna majoriteten på att föreslå en skattehöjning på 25 öre för att genomföra en ambitionshöjning inom kollektivtrafiken. Strategin är förstås att dölja skattehöjningen i ett annat beslut. Fortfarande är det mycket svårt att få vettiga förklaringar till vad satsningarna ska gå ut på så syftet måste snarare vara att rädda några bokslut under de närmaste åren eftersom skatten till stora delar dessutom tas ut i förtid. Jag har haft ett antal arga samtal från länsbor som undrar varför det är så tyst i media kring detta. Jag måste erkänna att jag blir svaret skyldig. Det är märkligt.

Etiketter: ,


fredag, maj 20, 2011

 

Dessa miljöpartister

Den politiska strålkastaren börjar alltmer förflyttas från socialdemokraterna efter Håkan Julholts utnämning till ny partiledare. Nu riktas den istället mot Miljöpartiet som i helgen ska utse nya språkrör. Jag har inga synpunkter i personfrågan men det att den ene blir Gustav Fridolin är ingen högoddsare. På tjejsidan är det mer oklart. En outsider i det fallet verkar vara Akko Karlsson från norra länsdelen. Med tanke på att hon i landstinget nästan alltid diskuterar rikspolitik istället för landstingspolitik så vore det kanske inte ett dumt val. Då skulle hon ju i alla fall kunna fokusera mer på det ;-)

Lokalt har också miljöpartisterna fått uppmärksamhet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar t ex partikamrater i landet kritik mot miljöpartisterna i vårt landsting med tanke på inställningen till alternativ medicin. Från Landstingsalliansen har vi vid ett flertal tillfällen varit kritiska till ett flertal utspel och det är intressant att se den kritik som även finns internt i partiet eller för att citera artikeln: "landstingspolitiker i Kalmar förordar antroposofisk medicin som grundar sig på andesyner och homeopati". Tidigare har ju även den föreslagna skattehöjningen av landstingsskatten med 25 öre för satsningar till kollektivtrafik förnippats just med miljöpartisterna. I det sammanhanget har t ex landstingsrådets Jessica Rydell visat en slående oförmåga att beskriva vilka satsningar pengarna ska användas till. Uttalandet "att vi betalar för lite skatt" har också upprört många.

Idag avslöjar tidningen Barometern-OT dessutom att Miljöpartiets avgående språkrör Peter Eriksson är en het kandidat till posten som ny landshövding i Kalmar län. Min inställning i landshövdingefrågan hoppas jag är känd sedan tidigare. Jag tycker ämbetet är förlegat och inte värdigt ett modernt demokratiskt samhälle som bygger på folkstyre. Det gäller för övrigt även min syn på monarkin. Men om vi nu i väntan på en framtida regionbildning ändå måste utse en landshövding så är Peter Eriksson direkt olämplig. Som miljöpartist har han nämligen en direkt negativ inställning till ekonomisk tillväxt - och det är verkligen vi behöver i Kalmar län. Jag hoppas och är övertygad om att det går att få fram betydligt bättre kandidater till landshövdingeposten. Annars vore det verkligen ett fattigdomsbevis.

Etiketter: , , , , , ,


måndag, maj 16, 2011

 

Till vad går skattehöjningen?

Från den 1 januari nästa år blir en medelinkomsttagare i Kalmar län ca 600 kr fattigare om året. Då höjer nämligen den rödgröna majoriteten i förtid landstingsskatten med 25 öre. Det blev resultatet av dagens möte med landstingsstyrelsen då en omorganisation av kollektivtrafiken i länet behandlades. I samband med att ansvaret för kollektivtrafiken från årsskiftet helt går över till landstinget passar nämligen vänstermajoriteten på att även göra en ambitionshöjning - i just detta fallet är lika med en skattehöjning. Flera av satsningarna ligger dock först längre fram i tiden. Totalt behövs 100 mkr - men hur denna utbyggnad ska se ut är mycket oklart. Frågan är om och när du i så fall får något för din höjda skatt. Det verkar dessutom vara mycket bråttom vilket gör mig misstänksam. Normalt sätt tas nämligen beslutet om skattenivå i samband med budgetbehandlingen i november men just i år går det tydligen inte att vänta. Det är jättebråttom! Nästa steg är nu att beslut ska tas i landstingsfullmäktige i slutet av denna månad. Om inget händer där så är det bara att betala och se glad ut. Vad du får för pengarna är det ingen som vet.

Visst är det bra om fler åker kollektivt men tänk om beslut i alla ärenden skulle tas med så många antaganden och höftningar som grund? Nu handlar det "bara" om medborgarnas plånböcker eller som Miljöpartiets landstingsråd Jessica Rydell uttryckte sig: "Jag tycker att vi betalar alldeles för lite i skatt!" Personligen tycker jag att pengarna gör större nytta i medborgarnas plånböcker än på landstingets bankkonto.

Etiketter: ,


torsdag, maj 05, 2011

 

Akut men välkänd personalbrist inom psykiatrin

Just nu brottas landstingets psykiatri med stora bemanningsproblem. I norra länsdelen är bara två av åtta psykologtjänster inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) besatta. Resultatet blir att många barn- och ungdomar inte får hjälp i tid vid psykisk ohälsa. Under en längre tid har psykiatrin och särskilt BUP brottats med bemanningsbekymmer ändå har ingenting gjorts från den rödgröna landstingsmajoriteten. Inte heller i de nyligen presenterade budgetriktlinjerna inför Landstingsplanen 2012-2014 fanns några förslag på konkreta åtgärder bara ett konstaterande att problemet existerar. Frågan är nu hur länge de två kvarvarande psykologerna ökar med den allt större arbetsbördan? När en verksamhet får personalbrist blir det nämligen oftast en ond spiral. Därför är det viktigt att på ett tidigt skede ta problemen på allvar. Nu riskerar t ex verksamheten för Unga Vuxna enligt rykten att läggas ner helt i norra länsdelen. I vilket fall kommer den inte att gå att genomföra fullt ut. Den rödgröna majoritetens ambition att vi ska ha Sveriges säkraste sjukvård 2014 omfattar uppenbarligen inte alla områden.

Etiketter: ,


måndag, maj 02, 2011

 

Onödig skattehöjning i landstinget

Vid dagens sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslog den rödgröna majoriteten en skattehöjning på 25 öre från den 1 januari 2012. Anledningen sägs vara att man vill satsa på kollektivtrafiken men sanningen är att hälften av kostnaderna för de satsningar man vill göra inte kommer att uppstå förrän tidigast 2014-2015. Vänstermajoriteten vill alltså öka skatten helt i onödan och konfiskera medborgarnas pengar i förtid. Så arbetar inte en ansvartagande politisk majoritet. Det är inte acceptabelt att man höjer skatten mer än vad som behövs för att klara en satsning under det närmaste året.

Jag välkomnar en ambitionshöjning för kollektivtrafiken i länet men först måste de verkliga behoven kartläggas och verksamheten effektiviseras. I de här fallet har de rödgröna höftat till ett belopp på 100 mkr utan att först beskriva vad de ökade skatteintäkterna ska användas till. Det är att börja i fel ände. Det har sagts att förändringen för kollektivtrafiken ska ske i politisk samsyn och med en enighet med kommunerna. Nu väljer Anders Henriksson och vänstermajoriteten i landstinget återigen att köra sin egen väg och det är inte oväntat skattehöjarvägen. Det är djupt beklagligt! Det verkliga argumentet till att ta ut skatt i förtid är att de rödgröna på så vis ökar möjligheterna att redovisa ekonomiska överskott under de närmaste åren. Det vore klädsamt om man själva erkänner det bakomliggande motivet.

Etiketter: ,


söndag, maj 01, 2011

 

Oväntad radiomedverkan

Som gammal radiopratare har jag fortfrande en stor kärlek till radiomediet. För några veckor sedan lyssnade jag för första gången på Mifforadio i Sveriges Radio P4. Programmet sänds i rikset efter sjunyheterna på söndagmorgonen och görs av utvecklingsstörda. Jag föll direkt måste jag erkänna. Det är ett program som blandar stort och smått med stor värme och närvaro. Kontrasten mot andra morgonprogram (särkilt i reklamfinansierad radio) där programledarna är mest intresserade av att höras själva och ämnena är ytliga är slående. Äktheten i ett program som Mifforadio är vida överlägsen. Efter det förra programmet skickade jag ett tackmail och fick direkt frågan om jag ville vara med själv och prata om dagens tema - besvikelse. Så sagt och gjort! Drygt tio minuter in i programmet hör ni intervjun. Tack Mifforadio för ett härligt program där ni behandlar vardagsfrågor som faktiskt berör och är viktiga för alla. Visst är ni värda en bättre sändningstid och fler lyssnare!

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]